Rozbiórka i budowa budynku – zmiany u zbiegu ulic: Spadek, Senatorska, Kozia

Z uwagi na częściowe zajęcie pasa drogowego spowodowane pracami budowlanymi do odwołania występować będą utrudnienia w ruchu kołowym w ciągu ul. Spadek na odcinku od Warszawskiej do Nadrzecznej polegające m.in. na zawężeniach drogi i zakazów wjazdu. Zmiana organizacji ruchu dotyczyć będzie przede wszystkim skrzyżowań ulic: Spadek i Senatorskiej, oraz Spadek i Koziej. Szczegóły zmian w organizacji ruchu na planszy poniżej.

Wróć do początku strony