Przebudowa torowiska tramwajowego na alejach: Kościuszki i Wolności od poniedziałku 23.11 do odwołania

Od poniedziałku 23 listopada br. rozpoczną się roboty na alejach: Kościuszki i Wolności, w ramach kontynuowanej przebudowy torowiska tramwajowego w Częstochowie, realizowanej przez konsorcjum NDI. Na początku, zakres robót nie będzie obejmował skrzyżowań, a jedynie odcinki alei Kościuszki i alei Wolności między skrzyżowaniami.

Wykonanie zaplanowanych prac będzie wymagało zmian w organizacji ruchu, polegających głównie na wyłączeniu z ruchu pasa jezdni szerokości ok. 3m wzdłuż torowiska tramwajowego. Roboty nie będą (na tym etapie) wymagały zmian w funkcjonowaniu komunikacji publicznej, jednakże spowodują utrudnienia w ruchu na trasie przebudowy oraz w jej pobliżu.

Równocześnie będą kontynuowane prace (realizowane przez Konsorcjum NDI), przy modernizacji torowiska tramwajowego na alei Armii Krajowej i na alei Niepodległości.

Ponadto kończą się budowy Centrów Przesiadkowych przy Dworcach Kolejowych, co jeszcze wiąże się z pewnymi (malejącymi) utrudnieniami w ruchu.

Prosimy użytkowników dróg i pasażerów komunikacji publicznej o wyrozumiałość i przepraszamy za utrudnienia w ruchu.

 

 

 

Odwodnienie Dzielnicy Północ – utrudnienia w ruchu.

W związku z realizacją kolejnego etapu przebudowy skrzyżowania ul. Brata Alberta z ul. Makuszyńskiego zostanie wyłączony ruch autobusów z obrębu w/w skrzyżowania. Taka organizacja ruchu obowiązywać będzie przez ok. 12 dni – od 02.11.2020 r. godz.7:00 do 13.11.2020 r. godz. 17:00.

Utrudnienia na ul. Kościelnej - przebudowa

Z uwagi na rozpoczęcie prac budowlanych związanych z przebudową ul. Kościelnej do odcinku od ul. Jagiellońskiej do ul. Chopina, na wskazanym fragmencie mogą występować utrudnienia w poruszaniu się w ciągu ulicy. Niedogodności będą występować okresowo do czasu zakończenia robót. Finał inwestycji planowany jest na grudzień tego roku. Z uciążliwości przepraszamy.

Przebudowa ul. Łukasińskiego – zamknięcie dla ruchu

Od wtorku 27.10 zamknięta dla ruchu będzie ul. Łukasińskiego na częstochowskim Rakowie. W ramach programu Lepsza Komunikacja w Częstochowie przejdzie gruntowną przebudowę nawierzchni jezdni i chodnika od łącznicy z al. Pokoju do ul. Okrzei. Prace związane z przebudową sprawią, że w ciągu ul. Łukasińskiego na czas robót możliwy będzie tylko dojazd do posesji za zgodą kierownika budowy. Pozostały ruch i kursy komunikacji miejskiej zostaną skierowane na objazdy. Cała inwestycja potrwa do końca br. Za utrudnienia przepraszamy.

Utrudnienia na łączeniu ul. Legionów z ul. Brzyszowską

Z uwagi na zaplanowane prace związane z instalacją przepustu w obrębie połączenia ul. Legionów z ul. Brzyszowską od poniedziałku kierowcy napotkają tam na utrudnienia. Ruch może być we wskazanym miejscu chwilowo wstrzymywany i odbywać się wahadłowo. Prosimy o ostrożność.

Budowa odcinka kanału deszczowego w ul. Mącznej od skrzyżowania z ul. Zawodziańską do posesji nr 70 w Częstochowie

W związku z koniecznością przebudowy kabla średniego napięcia informujemy o zamknięciu ul. Mącznej w dniu 15.10.2020 od godziny 8:00 do 15:00 od budynku nr 60 w górę ulicy (zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu).

Przebudowa torowiska tramwajowego na skrzyż.: Armii Krajowej + Dekabrystów w sobotę 2020-10-10 godz. 15.00

W sobotę 10 października konsorcjum NDI rozpocznie kolejny etap przebudowy torowiska tramwajowego. Tym razem na wlocie ulicy Dekabrystów do skrzyżowania z al. Armii Krajowej. Ten wlot, będzie zamknięty dla ruchu przez ok. 3. tygodnie (kolejne 3 tygodnie, podobne prace będą prowadzone przy torowisku tramwajowym po południowej stronie skrzyżowania). Autobusy linii: 15, 22 i 24 zostaną  skierowane  na trasy objazdowe (ulicą Kiedrzyńską).

Trasę Objazdu, przedstawia w uproszczeniu  dołączona do Informacji  Mapka.

Jednocześnie informujemy, że zmianę organizacji ruchu w obrębie w/w miejsca poprzedzi udrożnienie innego skrzyżowania. W piątek, 9 października ok. godz. 13.00 zostanie oddane do ruchu skrzyżowanie al. Armii Krajowej z ul. Worcella, z przywróceniem działania sygnalizacji świetlnej, a od godz. 13.30 będzie przywracana stała organizacja ruchu w ciągu al. Wyzwolenia. Przez kilka dni będą jeszcze trwały prace porządkowe oraz uzupełnianie oznakowania poziomego. Zmiany w trasach autobusów komunikacji publicznej, opisuje dokładnie odrębna informacja, umieszczona  na stronie internetowej MZDiT w zakładce Publiczny Transport Drogowy (Aktualności). Prosimy użytkowników dróg i pasażerów komunikacji publicznej o wyrozumiałość i przepraszamy za utrudnienia. Prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności w rejonie dokonywanych zmian i realizacji prac.

 

pdfMapka organizacji ruchu

 

Utrudnienia w ruchu ul. Powstańców Warszawy

W dniu 05.10.2020r. rozpocznie się remont nawierzchni drogi na wysokości posesji ul. Powstańców Warszawy 35. Remont polegać będzie na wymianie nawierzchni jezdni, krawężnika i chodnika.

Wróć do początku strony