Zamknięcie przejazdów w poniedziałek 30.05 przy budowie DK-46

Informujemy, że w poniedziałek 30.05 w obrębie placu budowy DK-46 nastąpi ważna zmiana dla osób pokonujących sąsiadującą z realizacją inwestycji linię kolejową.

Utrudnienia w ruchu w ul. Ludowej – aktualizacja informacji

Miejski Zarząd Dróg w Częstochowie informuje, że z przyczyn niezależnych od zamawiającego następuje przesunięcie terminu rozpoczęcia  realizacji zadania „Budowa chodnika przy ulicy Ludowej”.

O planowanym terminie rozpoczęcia robót powiadomimy wkrótce.

Utrudnienia w ruchu w ul. Ludowej

Miejski Zarząd Dróg w Częstochowie informuje, że w związku z rozpoczęciem realizacji zadania „Budowa chodnika przy ulicy Ludowej” od dnia 26.05.2022r wystąpią utrudnienia w ruchu.

Za utrudnienia przepraszamy.

Zmiana tymczasowej organizacji ruchu na budowie nowej DK-46

Informujemy iż, w związku z rozbudową DK-46 – ulicy Głównej i ulicy Przejazdowej w dniu 23.05.2022 ulega zmianie tymczasowa organizacja ruchu na odcinku:

Cząstkowy remont nawierzchni jezdni zjazdu z ul. Bohaterów Monte Cassino w ul. 1. Maja

Od dnia 12.05.2022 r. przystępujemy do wykonywania remontu cząstkowego nawierzchni jezdni zjazdu z ul. Bohaterów Monte Cassino

w ul. 1. Maja.

W związku z powyższym wystąpią utrudnienia w ruchu.

Czasowa zmiana organizacji ruchu na DK 46

Miejski Zarząd Dróg informuje, iż w dniu 16.05.2022 nastąpi zmiana tymczasowej organizacji ruchu na przebudowywanym odcinku DK46.

Zamknięty zostanie dla ruchu samochodowego i pieszego przejazd kolejowy przy „Wigolenie” ul. Osada Młyńska (kilometraż linii kolejowej nr 6 – 121.68).

Dojazd do ul. Osada Młyńska będzie możliwy ulicą Torową przez przejazd kolejowy przy Dworcu Gnaszyn.

Planowany okres zamknięcia do 30.05.2022r.

Zamknięcie wlotu ul. Marynarskiej w ul. Przejazdową (DK 46)

Miejski Zarząd Dróg informuje, iż w związku z  koniecznością usunięcia awarii i kolizji sieci wodociągowej z siecią elektroenergetyczną konieczne jest zamknięcie wlotu ul. Marynarskiej w ul. Przejazdową (DK 46). Zamknięcie nastąpi w dniu 05.05.2022r.  o godzinie 9:00, a przywrócenie przejezdności skrzyżowania nastąpi do dnia 10.05.2022r.

Utrudnienia DK-1

Miejski Zarząd Dróg w Częstochowie informuję u utrudnieniach na drodze krajowej nr 1 od Węzła Częstochowa Północ  w kierunku Częstochowy.

Wróć do początku strony