Utrudnienia w ruchu

Utrudnienia w ruchu

W związku z realizacją zadania pn. „Budowa drogi w Katowickiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej w Częstochowie – od sięgacza ul. Legionów do ul. Kusięckiej” informujemy, że od dnia 27.03.2017r. wystąpią utrudnienia w ruchu kołowym związane z rozpoczęciem prac przy budowie kanału deszczowego, kanału sanitarnego i wodociągu.
Utrudnienia ruchu na przebudowywanym odcinku drogi wojewódzkiej nr 908 (ul. Dźbowska, Powstańców Warszawy, Gościnna): MZDiT informuje o następujących utrudnieniach na przebudowywanym odcinku DW 908. Zamknięte zostaną następujące odcinku dróg: - ul. Dźbowska na odcinku od posesji nr 32 do posesji nr 95– zamknięcie strona prawa…
MZDiT informuje, że trwają prace związane z przebudową Drogi Wojewódzkiej nr 908 na ulicy Gościnnej. W tym miejscu występują utrudnienia w ruchu wynikające z prowadzenia ruchu jednym pasem na długości ok. 400m między skrzyżowaniami z ulicami Przyjemną i Lotosu. Ruchem wahadłowym steruje sygnalizacja świetlna.
MZDiT informuje, że trwają prace związane z przebudową przejścia podziemnego pod aleją Wyzwolenia. Krótki odcinek północnej jezdni Alei Wyzwolenia w rejonie tego przejścia (przed skrzyżowaniem z ul.Iwaszkiewicza) jest zamknięty dla ruchu kołowego.
Strona 11 z 12

Informacje o MZDiT

Przyjęcia interesantów

Utrudnienia w ruchu

Praca w MZDiT

Dokumenty do pobrania

Kontakt

Media społecznościowe

       

Copyright MZDiT Częstochowa © 2017