Utrudnienia w ruchu

Utrudnienia w ruchu

Informujemy, iż na dzień 25.02.2019r. planowane jest przystąpienie do rozpoczęcia robót na zadaniu „Przebudowa pętli autobusowej przy ulicy Brzezińskiej w Częstochowie”.   Zakres robót obejmuje: -  poszerzenie istniejącej jezdni w kierunku południowym i zachodnim oraz remont istniejącej części jezdni poprzez wymianę warstwy wiążącej i   …

Przebudowa drogi bocznej od ul. Zaciszańskiej

poniedziałek, 18 luty 2019 10:29
Informujemy, iż na dzień 19.02.2019r. planowane jest przystąpienie do rozpoczęcia robót na zadaniu „Przebudowa drogi bocznej od ul Zaciszańskiej”.  Zakres robót obejmuje przebudowę drogi o długości 200 m wraz z jednostronnym chodnikiem po stronie południowej oraz budowę kanalizacji deszczowej. Droga ta zostanie zamknięta dla ruchu…
W związku z realizacją zadania „Budowa węzłów przesiadkowych na terenie miasta Częstochowy” od dnia 07.02.2019 r. godz. 8.00 wprowadzony zostanie kolejny etap czasowej organizacji ruchu. Dla ruchu zostanie zamknięta ulica Piłsudskiego na odcinku od ul. Katedralnej do ul. Piotrkowskiej. Przystanki autobusowe z ul. Piłsudskiego zostały…
W związku z realizacją zadań drogowych polegających na m.in.: przebudowie części instalacji podziemnych, budowie konstrukcji jezdni oraz nawierzchni dróg i chodników w ciągu ulic: Ikara (na odcinku od ul. Radomskiej do ul. Św. Rocha) i Sikorskiego (na odcinku od ul. Łódzkiej do ul. Szajnowicza – Iwanowa)…

Informacje o MZDiT

Przyjęcia interesantów

Utrudnienia w ruchu

Praca w MZDiT

Dokumenty do pobrania

Kontakt

Media społecznościowe

       

Copyright MZDiT Częstochowa © 2020