Aktualności

Elektroniczna skrzynka podawcza MZDiT

Elektroniczna skrzynka podawcza

um-czestochowa

Urząd Miasta Częstochowy

bip

Biuletyn informacji publicznej

mpk

Rozkłady jazdy

Unia

Unia Europejska

Fundusze3

Fundusze Europejskie

poniedziałek, 10 grudzień 2018 15:37

Dziesiątki milionów złotych inwestowane w odwodnienie Częstochowy!

loga

W obecności m.in. prezydenta Częstochowy, Krzysztofa Matyjaszczyka, dyrektora MZDiT, Piotra Kurkowskiego i jego zastępczyni, Emilii Trzepizur oraz przedstawicieli mediów, w siedzibie Miejskiego Zarządu Dróg i Transportu w Częstochowie odbyła się w poniedziałek (10.12.2018r.) konferencja prasowa poświęcona podsumowaniu strategicznych inwestycji odwodnieniowych, które zostały zrealizowane i są w trakcie realizacji w mieście w ramach programu „Lepsza Komunikacja w Częstochowie”. Oprócz analizy zakończonych już prac na Grabówce i trwających w Kiedrzynie, przedstawiono plany dotyczące realizacji analogicznego zadania w dzielnicy Północ. To zadania opiewające łącznie na kilkadziesiąt milionów złotych realizowane ze wsparciem środków z UE.

- Celem projektów jest uporządkowanie gospodarki wód opadowych i roztopowych we wspomnianych dzielnicach Częstochowy, a co z tym idzie zapobieganie zalewaniu okolicznych terenów. Tym samym inwestycje mają na celu wzmocnienie odporności miasta Częstochowy na zagrożenie związane ze zmianami klimatu oraz zwiększenie możliwości zapobiegania zagrożeniom – podkreślił podczas spotkania Krzysztof Matyjaszczyk, prezydent miasta.

Spotkanie było też okazją do nadmienienia o innych, ważnych inwestycjach drogowych, których realizacja zakończyła się wraz z końcem sezonu budowlanego tej jesieni czyli o wykonanej przebudowie ul. Korkowej (odcinek ok. 1km – koszt ok. 1,4 mln zł) i zakończonej budowie przedłużenia ul. Bór do ul. Jagiellońskiej (koszt ok. 1,3 mln zł).

 

Poniżej informacje dotyczące powyższych tematów konferencji prasowej.

  • Budowa odwodnienia na Grabówce – kwota realizacji całej inwestycji to 24,5 mln zł (dofinansowanie za pośrednictwem NFOŚ 13,5 mln zł).

 Zakres budowlany podstawowy – realizacja: listopad 2017 – sierpień 2018 – wykonawca, firma Instbud

 - Przebudowa kanalizacji sanitarnej - 355mb - 285 833 zł

- Przebudowa sieci wodociągowej - 260mb - 119 577 zł

- Oświetlenie uliczne - 261 938 zł

- Budowa drogi  - 990 mb - 3 207 456 zł

- Kanalizacja deszczowa - 1 350 mb - 5 141 413 zł

- Zbiornik chłonno – odparowujący o pojemności 20 520m3  - 4 858 180 zł

 Zakres budowlany rozszerzony (ul. Św. Pawła, Odrodzenia, Pawia, Irysowa) – realizacja czerwiec 2018 – październik 2018 – wykonawca, firma Instbud

 - Przebudowa i budowa kanalizacji deszczowej   - 990 mb - 1 489 198 zł

- Odtworzenie nawierzchni drogi - 1 100 mb -  1 767 446 zł

 Łączna wartość robót budowlanych obu zakresów (brutto)  - ok. 17 100 000 zł

W tym dofinansowanie z NFOŚ  - ok. 11 200 000 zł

 Na całość kosztów związanych z realizacją projektu składają się poza pracami budowlanymi, nadzór inwestorski (Inżynier Kontraktu), promocja projektu, wykupy gruntów.

 

  • Budowa odwodnienia w Kiedrzynie – kwota realizacji całej inwestycji to 13,9 mln zł – koszty kwalifikowane 13.3 mln zł w tym dofinansowanie

 Zakres budowlany – realizacja w trakcie – koniec połowa 2019 r.

 - Budowa rurowego kolektora deszczowego

- Budowa otwartego kolektora deszczowego – rowu

- Budowa zbiornika retencyjnego chłonno – odparowującego

- Budowa drogi technologicznej.

 - Zaawansowanie realizacji umowy na 7.12.2018r. to – ok. 80% wykonania

  • Budowa odwodnienia w dzielnicy Północ – w sierpniu 2018 roku został złożony wniosek o dofinansowanie tego zadania

 Całkowita wartość zadania: 21 575 116,39  zł

Koszty kwalifikowane: 11 308 170,39  zł

Koszty niekwalifikowane: 10 266 946,00 zł

WNIOSKOWANE DOFINANSOWANIE: 9 611 944,83 zł

 Projekt obecnie podlega ocenie merytorycznej II stopnia. Decyzja w przyszłym roku.

 Przewidywane zakres zadania będzie obejmował m.in.:

 - Budowę ul. Lawendowej w Częstochowie - w tym - oświetlenia ulicy, kanału technologicznego, przebudowę sieci elektroenergetycznych

- Budowę ul. Hiacyntowej w Częstochowie - w tym - kanalizacji deszczowej, budowę oświetlenia ulicznego, kanału technologiczny

- Rozbudowę ul. Św. Brata Alberta na odcinku od ul. Pileckiego do ul. Makuszyńskiego - w tym poza aspektami drogowymi – budowę kanalizacji deszczowej, oświetlenia ulicznego, kanału technologicznego 

  • Przebudowa nawierzchni ul. Korkowej – realizacja  2018r., budowa zakończona - poprawa warunków podróżowania dla mieszkańców i pasażerów komunikacji miejskiej (pobliska pętla autobusowa MPK)

 Koszt  ponad 1,4 mln zł

  • Budowa przedłużenia ul. Bór do ul. Jagiellońskiej – budowa zakończona – poprawa warunków podróżowania i układu komunikacyjnego w tym rejonie oraz poprawa dostępności terenów wykorzystywanych do prowadzenia działalności gospodarczych

Koszt ok. 1,35 mln zł

Zakres budowlany:

część drogowa:

 - wykonanie nawierzchni drogi klasy Z i kategorii ruchu drogi KR 4 o długości 232,38m:

   a) warstwa ścieralna BA 0/16 - 5cm;

   b) warstwa wiążąca BA 0/20 - 8cm;

   c) podbudowa zasadnicza z BA 0/25 - 10cm;

 - wykonanie nawierzchni drogi rowerowej:

   a) warstwa ścieralna BA 0/16 - 5cm;

 - urządzanie zieleni;

 - wyniesienie punktów granicznych zgodnie z decyzją ZRID;

 - przebudowa zjazdu do separatorów;

 - urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego; 2. wykonanie sygnalizacji świetlnej; 3. roboty elektroenergetyczne / oświetleniowe.

 

 

 

 

 

 

Informacje o MZDiT

Przyjęcia interesantów

Utrudnienia w ruchu

Praca w MZDiT

Dokumenty do pobrania

Kontakt

Media społecznościowe

       

baner PLK na stronę MPK

Copyright MZDiT Częstochowa © 2020