Postępuje budowa przedłużenia ul. 1 maja do Krakowskiej nad torami

Postępuje budowa przedłużenia ul. 1 maja do Krakowskiej nad torami

Postępuje budowa nowego połączenia drogowego w naszym mieście, budowa przedłużenia ul. 1 maja z nowymi rondami przy ulicach: Mickiewicza i Krakowskiej wraz z łączącym całość obiektem mostowym nad torami kolejowymi. To jedna z najbardziej oczekiwanych przez mieszkańców inwestycja ostatnich dekad, która da alternatywne połączenie komunikacyjne odciążające Śródmieście z Aleją Najświętszej Maryi Panny oraz pozwoli zmniejszyć obciążenie al. Niepodległości. Wynegocjowane na etapie projektowania parametry i przebieg drogi pozwoliły na minimalną ingerencję w zabudowę i umożliwiły stworzenie połączenia o charakterze lokalnym. Ronda, droga i wiadukt skomunikują też niezagospodarowane dotąd tereny przyległe o dużym potencjale inwestycyjnym. W poniedziałek plac budowy wizytował prezydent Częstochowy, Krzysztof Matyjaszczyk wraz z przedstawicielami MZD i firmy wykonującej prace. Po przeprowadzeniu większości prac rozbiórkowych wykonawca przystąpił także do prac związanych z uporządkowaniem sieci podziemnych. Na budowie powoli wyłania się zarys przyszłego śladu drogi.

Pozimowe porządki na terenie całej Częstochowy trwają

Nie tylko remonty cząstkowe nawierzchni jezdni, wymiany dywaników asfaltowych czy równanie dróg gruntowych wraz z ich wzmocnieniami. Miejski Zarząd Dróg w Częstochowie na terenie całego miasta realizuje równolegle intensywne prace związane z szeroko pojętymi porządkami po zimie w pasie drogowym w ramach bieżącego utrzymania infrastruktury drogowej, mostowej i kanalizacyjnej.

Zgodnie z priorytetami utrzymania finalizowane jest pozimowe zamiatanie mechaniczne ulic i chodników. Trwa jednocześnie darniowanie wskazanych do tego lokalizacji, jak i zamiatanie ręczne w miejscach niedostępnych dla maszyn. Pozimowy osad i piach usuwany jest sukcesywnie ze wszystkich dróg rowerowych. Analogicznym pracom poddawane są także obiekty mostowe. Rozpoczęło się także odtwarzanie oznakowania poziomego, ekipy rozpoczęły te prace od centrum i sukcesywnie pojawiać się będą z malowaniem nowego oznakowania w kolejnych dzielnicach. Wiosną odtworzone zostaną wszystkie pasy na przejściach dla pieszych, wymianie lub konserwacji poddana zostanie także cześć instalacji i słupów sygnalizacji świetlnej. Proces ten potrwa przez cały sezon.

Warto także podkreślić, że w ślad za oczyszczaniem ulic, kolejnymi ekipami, które pojawiają się na wielu z nich są brygady wykonujące zlecenia czyszczenia wpustów deszczowych na terenie całego miasta. Od kilku dni trwa to w Śródmieściu i sukcesywnie w kolejnych tygodniach prace dotrą też do innych dzielnic. W drugiej połowie marca rozpoczęło się ponadto wiosenne wykaszanie wylotów kanalizacji deszczowej do rzek, rowów i odbiorników na terenie całego miasta.

Jednocześnie Urząd Miasta zlecił mycie i naprawy wszystkich przystanków oraz wiat autobusowych i tramwajowych, zadanie jest w trakcie realizacji i zakończy się wiosną.

Informacje o pracach, które mogą generować niedogodności pojawiają się na bieżąco na stronie internetowej www.mzd.czest.pl w zakładce „Utrudnienia w ruchu”.

Udrożnienie ciągu głównego nowej al. Wojska Polskiego w Częstochowie!

Udrożnienie ciągu głównego nowej al. Wojska Polskiego w Częstochowie!

Informujemy, że w środowe południe 21 lutego udrożniony dla ruchu został cały, przebudowany odcinek al. Wojska Polskiego w Częstochowie wraz z głównymi skrzyżowaniami. W piątek na placu budowy odbyło się ostatnie spotkanie z przedstawicielami wykonawcy przed dopuszczeniem ruchu. Uczestniczyli w nim przedstawiciele władz miasta, dyrekcji MZD i konsorcjum wykonawczego.

 Zadowolenia ze zbliżającego się końca uciążliwych objazdów nie krył prezydent Częstochowy, Krzysztof Matyjaszczyk.

Pozimowe naprawy nawierzchni dróg

Szanowni Państwo, w ślad za licznymi interwencjami, które podejmujemy w związku z naprawami pozimowych ubytków w nawierzchniach jezdni na części z naszych ulic informujemy, że na bieżąco realizowane są zabezpieczenia usterek, które zagrażają w bezpieczeństwie ruchu drogowego. Odbywa się to tzw. metodą "zimno", co jest działaniem doraźnym. Właściwe naprawy i wypełniania wszystkich pozostałych ubytków z użyciem sprzętu i gorącego asfaltu rozpoczną się w momencie uruchomienia wytwórni masy bitumicznej. Podobnie jak inne miasta czekamy na moment realizacji zgłoszonego zapotrzebowania, który ma nadejść w perspektywie kilku kolejnych tygodni by móc przeprowadzić docelowe remonty cząstkowe. Wówczas także, będą realizowane naprawy dróg gruntowych z ich wyrównywaniem, uzupełnieniem materiału i wzmocnieniem. Jakiekolwiek działanie na tego typu nawierzchni przy obecnej aurze nie przyniosłoby zamierzonego efektu. Na pewno jednak każde z koniecznych do podjęcia działań w wyżej wymienionych przypadkach zostanie podjęte niezwłocznie.

Podsumowanie budowy DK-46 i DK-91 w Częstochowie

FE POIS poziom pl 1 rgb

Realizacja dwóch największych we współczesnej historii Częstochowy inwestycji drogowych czyli budowa na nowo al. Wojska Polskiego w Częstochowie od al. Jana Pawła II do ul. Rakowskiej oraz przebudowa ulic: Głównej i Przejazdowej wraz z budową nowej drogi tzw. obejścia ul. św. Barbary tj. odcinek DK-46 na zachodzie naszego miasta były największymi wyzwaniami dla częstochowskiego MZD w mijającym 2023 roku. Miasto mogło zrealizować te przedsięwzięcia dzięki uzyskaniu wsparcia ze środków UE z programów polityki spójności 2014-2020.

Zadanie „Rozbudowy DK-46 – ul. Głównej i ul. Przejazdowej wraz z budową obejścia ul. Św. Barbary do ul. Pułaskiego w Częstochowie” to strategiczna inwestycja realizowana w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Oprócz budowy infrastruktury drogowej i podziemnych sieci, na odcinku objętym pracami powstały drogi rowerowe, chodniki, oświetlenie, ronda i skrzyżowania poprzeczne, które zyskają bezpieczną geometrię. Dzięki nowej drodze biegnącej tzw. obejściem ul. Św. Barbary komunikacyjnie odciążona zostanie zachodnia część centrum miasta, którą ominie ruch tranzytowy. Odcinek przebudowy w istniejącym śladzie wynosi ok. 5,7 km, nowa droga biegnie przez ok. 1,8 km. To daje łączną długość inwestycji ok. 7,5 km.

Plac budowy wielokrotnie w trakcie realizacji odwiedzał także Prezydent Częstochowy, Krzysztof Matyjaszczyk. Dla potwierdzenia warto poznać szczegóły jednej z takich wizytacji, która miała miejsce w połowie tego roku http://mzd.czest.pl/aktualnosci-mzdit/budowa-nowej-dk-46-na-zachodzie-czestochowy-przebiega-zgodnie-z-planem

Uspokojenie ruchu wraz z likwidacją możliwości kolizyjnych manewrów były jednymi z priorytetów projektantów tej przebudowy. Ciekawym, stosowanym wcześniej w Polsce i Europie rozwiązaniem jest wytyczenie w starym śladzie drogi pasa manewrowego pomiędzy głównymi ciągami ruchu. Powierzchnia z kostki ma umożliwić kierowcom skręty do posesji bez blokowania ruchu głównego oraz awaryjne mijanie. Inwestycja wraz z dofinansowaniem ze środków Unii Europejskiej (85% wartości) kosztuje ponad 98 mln zł (bez kosztów robót dodatkowych). Jej pełnoprawne oddanie do użytku z udrożnieniem pełnego ruchu na całym odcinku ma nastąpić 2 stycznia, a moment ten poprzedzi konferencja prasowa władz miasta, przedstawicieli wykonawcy i MZD z udziałem zaproszonych gości podsumowująca realizację całości.

Natomiast koszt prac z umowy po wznowieniu prac przy drugiej budowie o nazwie „Przebudowa Alei Wojska Polskiego - DK 1 w Częstochowie” wynosi 359 mln zł, zgodnie z wcześniejszymi wyliczeniami dofinansowanie zewnętrzne wynosi ok. 225 mln zł (w tym ok. 151 mln zł pierwotnego dofinansowania). Inwestycja obejmuje gruntowną przebudowę drogi na odcinku na odcinku ok. 5,5 km od al. Jana Pawła II do ul. Rakowskiej ze zjazdami bocznymi i dwupoziomowymi skrzyżowaniami u zbiegu z ulicami: Legionów, Krakowską i Rejtana oraz al. Pokoju. Oprócz części drogowej w ramach inwestycji powstaną nowe chodniki, drogi rowerowe czy zatoki autobusowe. Piesze przeprawy umożliwią nowoczesne, komfortowe i bezpieczne kładki dla pieszych dostosowane także do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Stanęły w pięciu lokalizacjach na wysokości ulic: Mireckiego, Okrzei, Powstańców Śląskich, Stromej i Równoległej. Zadanie obejmuje również budowę trzech przejść podziemnych, remont trzech mostów, ale i budowę pięciu nowych obiektów mostowych, w tym trzech dwupoziomowych skrzyżowań wspomnianych wcześniej. Do tego przebudowane zostaną wszelkie sieci pod i nad ziemią. Inwestycja została ponadto oświetlona dzięki instalacji ok. 600 sztuk oświetlenia na lampach i masztach trzech rozmiarów. Komfort życia mieszkańcom poprawią ekrany dźwiękochłonne ustawione wzdłuż przebudowanego odcinka DK-91 w różnych konfiguracjach. W trakcie realizacji mieszkańcy poznali także ostateczną organizację ruchu, według której będą poruszać się pod oddaniu do użytku całej inwestycji z wszystkimi funkcjonalnościami. Szczegóły w linku http://mzd.czest.pl/aktualnosci-mzdit/jak-bedziemy-poruszac-sie-w-obrebie-nowej-al-wojska-polskiego-w-czestochowie-sprawdzcie

W grudniu tego roku udostępnione dla ruchu zostały pierwsze odcinki nowej al. Wojska Polskiego na fragmencie od al. Jana Pawła II do skrzyżowania z ul. Legionów. DK-91 na dalszych odcinkach niż dotychczasowo oddane zostanie otwarta dla ruchu nieco później niż DK-46. Równolegle do wypełnianych procedur administracyjnych  finalizowane są końcowe roboty budowlane. Wykonawca do pełnego udrożnienia al. Wojska Polskiego na osi północ-południe wraz z głównymi skrzyżowaniami potrzebuje jeszcze kilku, najbliższych tygodni nowego roku.

Odpowiednie zaawansowanie prac wraz z wypełnieniem określonych procedur i wykonanie wszystkich, koniecznych płatności na obu kontraktach umożliwia prawidłowe rozliczenie dofinansowań ze środków UE i ich wykorzystanie w ramach przeprowadzonych realizacji zadań z pożytkiem dla miasta do końca 2023 roku. Warunki konieczne do osiągniecia tych celów zostały spełnione, tym samym każde euro w ramach wspomnianego wsparcia zewnętrznego zostało wykorzystane.

SPRZEDAŻ ABONAMENTÓW PARKINGOWYCH w dniu 29.12.2023r.

SPRZEDAŻ ABONAMENTÓW PARKINGOWYCH w dniu 29.12.2023r.

W ZWIĄZKU Z INWENTARYZACJĄ ZAPLANOWANĄ NA 29-12-2023 r.
INFORMUJĘ, IŻ W TYM DNIU SPRZEDAŻ ABONAMENTÓW PARKINGOWYCH ODBYWAĆ SIĘ BĘDZIE OD GODZINY 8:00 DO GODZINY 10:00

„Wojska Polskiego” drożna od piątku do ul. Legionów

W piątek (22.12) w godzinach przedpołudniowych udrożniony dla ruchu zostanie kolejny fragment nowej al. Wojska Polskiego w Częstochowie! Dzięki temu będziemy mogli się poruszać odcinkiem „gierkówki” od al. Jana Pawła II do ul. Legionów w obu kierunkach. Drożne stanie się także skrzyżowanie z ul. Legionów z rondem pod obiektem mostowym. Aktywny pozostanie zjazd na tereny handlowe i uruchomiony zostanie także wyjazd z nich. Tym samym odblokowany zostanie wjazd i wyjazd z Zawodzia-Dąbia przez DK-91. Równocześnie przestanie obowiązywać uciążliwy objazd przez ulice Złotą i Srebrną i wróci pierwotna organizacja ruchu, gdzie to ul. Mirowska jest ulicą z pierwszeństwem.

- Wykonawca robót drogowych na DK-91 walczy z czasem, dokładając wszelkich starań, by jak najszybciej trasa była przejezdna. Jeszcze przed świętami – tam, gdzie to możliwe – chcieliśmy puścić ruch, bo każde otwarte skrzyżowanie, każdy fragment przebudowanej drogi oddany do użytku, to zawsze duża ulga dla kierowców, którym przy tej okazji chcę podziękować za cierpliwość i zrozumienie w trakcie trwania całej budowy. Wasze wsparcie jest niezwykle ważne dla pomyślnego zakończenia tej strategicznej dla miasta inwestycji – podkreśla prezydent Częstochowy, Krzysztof Matyjaszczyk.

 Przejazd al. Wojska Polskiego w kierunku południowym będzie odbywał się poprzez nawrotkę w al. Jana Pawła II z uwagi na to, że włączenie i dalszy ruch na udrożnionym odcinku odbywać się będzie wciąż jednym pasem. Przejazd w ciągu al. Wojska Polskiego w kierunku północnym będzie odbywał się bez konieczności dodatkowych manewrów. Zachowajmy ostrożność i patrzmy na znaki informujące o czasowej organizacji ruchu.

 Kolejne informacje na temat pozytywnych zmian na naszych drogach przekażemy niebawem.

Trwa sprawdzenie natężenia ruchu i nośności dróg w mieście

Miejski Zarząd Dróg w Częstochowie realizuje zadanie w ramach, którego sprawdzane jest natężenie i parametry nośności dróg pozostających w zarządzie miejskim. Badanie obejmuje ulice o kategoriach dróg: krajowych, wojewódzkich i powiatowych w granicach administracyjnych Częstochowy. Do poznania części parametrów konieczne jest użycie maszyny o ciekawie brzmiącej nazwie „ugięciomierz dynamiczny”, dzięki niemu poznamy wartości określające nośność poszczególnych arterii. Badane będzie też natężenie ruchu. W związku z powyższym do 10.12.2023r. w przestrzeni miejskiej, w granicach pasów drogowych funkcjonować będzie 125 kamer rejestrujących natężenie ruchu. Urządzenia nie dokonują żadnych innych pomiarów, w tym nie rejestrują prędkości, ani nie spełniają żadnych dodatkowych funkcji. Kamery w niektórych miejscach znajdują się na średnich wysokościach, dlatego prosimy o to by nie ingerować w ich pracę, obraz ani zasilanie, bowiem parametry, które uzyskamy dzięki ich pracy będą wykorzystane z korzyścią dla całego układu drogowego w naszym mieście na przyszłość. Badania wykonuje firma SCANLASER-PRACOWNIA BADAŃ I TECHNIK POMIAROWYCH SP. Z O. O. z Tarnowa wyłoniona w postępowaniu przetargowym. W tym samym czasie będzie jeździł samochód z przyczepą pomiarową, który będzie prowadził badania nośności metodą FWD.

Zaczynamy „Akcję zima” – noga z gazu!

Zaczynamy „Akcję zima” – noga z gazu!

W ślad za niekorzystnymi prognozami pogody, które meteorolodzy przekazali dla naszego regionu, Miejski Zarząd Dróg w Częstochowie po raz pierwszy w tym sezonie jesienno – zimowym powołuje gotowość do podjęcia czynności związanych z zimowym oczyszczaniem miasta. Od godz. 14 w piątek powołana została 50% gotowość, co oznacza postawienie na nogi połowy stanu osobowego wraz ze specjalistycznym sprzętem firmy wykonawczej. Jest to de facto rozpoczęcie tegorocznej „Akcji zima” w naszym mieście. Podobnie jak w latach ubiegłych za zimowe i letnie utrzymanie odpowiadać będzie firma Pre Zero. Z wykonawcą po przeprowadzeniu postępowania przetargowego została w ostatnich dniach podpisana nowa, 3 letnia umowa na świadczenie tej specjalistycznej usługi. W efekcie powołanego dziś „alertu” 11 jednostek ciężkiego sprzętu pozostanie w gotowości do wyjazdu na nasze ulice w przypadku załamania się aury.

Z uwagi na utrzymujące się modyfikacje w organizacji ruchu w różnych częściach miasta, należy spodziewać się, że specjalistyczny sprzęt firmy wykonawcy będzie podobnie jak w ubiegłym roku dokonywać także działań profilaktycznych. W praktyce oznacza to, że np. posypywanie ulic przy zapowiedziach wystąpienia niekorzystnych warunków pogodowych, w godzinach porannych czy popołudniowych szczytów, będzie następowało prewencyjnie, z wyprzedzeniem, jeszcze przed wystąpieniem opadów atmosferycznych; tak by nawierzchnie ulic przygotowane były na czas zwiększonego ruchu i zamarzające opady. Może się wiec zdarzyć się, że pługopiaskarki będą jeździć po mieście przy dodatniej i słonecznej aurze przygotowując bezpieczny przejazd mieszkańcom w obliczu prognozowanego załamania pogody. W efekcie przewidywanego pogorszenia warunków meteorologicznych (w zależności od potencjalnej intensywności zjawisk) powoływana będzie gotowość do działania w wymiarze zaangażowania 50% lub 100% floty specjalistycznego sprzętu firmy wykonawcy zimowego oczyszczania miasta. Przypominamy, że w przypadku wystąpienia opadów śniegu zgodnie z obowiązującymi wytycznymi drogi muszą być oczyszczone od najpóźniej od 4 do 6 godzin po ustaniu opadów. W praktyce odbywa się to na drogach pozostających w stałym utrzymaniu o wiele szybciej. Pamiętajmy też, że za utrzymanie chodników przylegających bezpośrednio do posesji odpowiadają zarządcy lub administratorzy posesji na fragmentach na wysokości danej posesji. Przeciwnie jest z tymi oddzielonymi pasem zieleni, które pozostają w gestii służb miejskich.

Za zimowe utrzymanie miasta na zlecenie częstochowskiego MZD oprócz 21 zestawów ciężkich pługopiaskarek odpowiadać będzie m.in.: 16 samochodów z samymi pługami (do wykorzystania przy intensywnych opadach śniegu), 5 ciągników z rozrzutnikami i pługami, po 2 sztuki – ładowarek, pługów wirnikowych i odśnieżarek ręcznych; na mieście ustawionych zostanie 50 skrzyń z piachem. Oprócz kierowców pojazdów, do prac ręcznych wykonawca powoła sztab pracowników fizycznych. W kilku lokalizacjach rozstawione zostaną też płoty przeciwśnieżne. Zabezpieczonych zostało 8 tys. ton soli, 2 tys. ton piachu i 100 ton chlorku wapnia. W utrzymaniu MZD pozostaje blisko 660 km ulic na terenie miasta Częstochowy z przejściami dla pieszych i część przylegających doń chodników oraz obiekty mostowe, kładki czy przejścia podziemne.

Zimowe oczyszczanie miasta jest zadaniem kosztownym. Jednorazowy przejazd samymi tylko ulicami miasta pełnego zestawu pługopiaskarek to koszt przekraczający 130 tys. zł brutto (wzrost kosztów o ok. 30% rok do roku). Wartość całej „Akcji zima” będzie można więc oszacować po wykonaniu i zbilansowaniu pełnej usługi, której koniec przewidziany jest na 31 marca przyszłego roku. Zadanie realizowane jest w ramach, wspomnianej, nowej trzyletniej umowy na letnie i zimowe utrzymanie miasta opiewającej łącznie na ponad 44 mln zł (kwota łączna za 3 lata usługi w ramach akcji zima i lato).

Uważajcie na drodze!

Wróć do początku strony