Aktualizacja informacji o zamknięciu ronda na skrzyżowaniu ul. Legionów z ul. Żużlową

Na zlecenie MZD w Częstochowie prowadzona jest przebudowa ronda Kaznowskiego na skrzyżowaniu ul. Legionów z ul. Żużlową na rondo turbinowe. Zakres robót obejmuje również roboty brukarskie na skrzyżowaniu ul. Legionów z ul. Złotą, które będą wykonane z miejscowo niewielkimi ograniczeniami. 

W związku z pracami głównymi od soboty 12 czerwca od godz. 5.00  do środy 30 czerwca przejazd przez rondo nie będzie możliwy z żadnego kierunku. Cała nawierzchnia ronda będzie rozebrana, a następnie  ułożona  w nowej geometrii.  Przebudowa ta była konieczna z uwagi na niedostateczną przepustowość istniejącego ronda dla ruchu, którego natężenie na ulicy Legionów wzrasta wraz z rozwojem zlokalizowanych w tym rejonie firm i powstawaniem nowych przedsiębiorstw.

Lokalne trasy objazdu (zgodnie z ustawionym w terenie oznakowaniem) pokazują w uproszczeniu dołączone do informacji poglądowe mapki. 

Na skrzyżowaniu ulicy Legionów z ulicami Orlik Rückemanna i Faradaya sposób sterowania ruchem został dostosowany do zmienionego obciążenia ruchem. Dojazd dla firm położonych przy ul. Legionów po stronie północnej na odcinku od ul. Kaczorowskiej do przebudowywanego ronda będzie zapewniony, ponieważ na tym odcinku ruch na północnej jezdni ul. Legionów odbywać się będzie dwukierunkowo.

Objazd będzie obowiązywał także samochody o masie łącznej powyżej 30 ton. Obiekty na trasie omijającej zamknięcie będą dostosowane także do tego rodzaju ruchu.

Zmianie z uwagi na powyższe ulegną także trasy autobusów częstochowskiego MPK, które wprowadzi Biuro Inżyniera Ruchu.

Szczegóły w linku

Szczegóły organizacji komunikacji miejskiej na czas zamknięcia

Prosimy  o  zachowanie szczególnej ostrożności  w rejonie zmian w organizacji ruchu. Prosimy o wyrozumiałość  i  przepraszamy za utrudnienia – budujemy dla Was!

pdfMapa organizacji ruchu 1

pdfMapa organizacji ruchu 2

 

Wróć do początku strony