Budowa przedłużenia ul. Korfantego - podpisanie umowy

Dyrekcja Miejskiego Zarządu Dróg w Częstochowie i przedstawiciele kadry zarządzającej firmy Strabag, wyłonionej w przetargu, podpisali dziś umowę na realizację budowy przedłużenia ul. Korfantego od Skweru Lotników do ul. Bugajskiej. Będzie to znakomite połączenie drogowe, piesze i rowerowe zarówno z DK-46 i sąsiednią Gminą Miastem Olsztyn, jak i całą Jurą Krakowsko – Częstochowską. To także kluczowa inwestycja pod względem zapewnienia obsługi komunikacyjnej terenów inwestycyjnych w Częstochowie. Realizacja zadania będzie kosztować 59 mln zł z czego 30 mln zł stanowić będzie dofinansowanie z Funduszu Polski Ład, a pozostała kwota, blisko połowa niezbędnego montażu finansowego, została zabezpieczona w środkach własnych miasta.

Zakres prac, które rozpoczną się jesienią tego roku obejmuje:

• wykonanie konstrukcji jezdni, poboczy, ciągów pieszo rowerowych, chodników, zatok autobusowych nowej drogi oraz przebudowywanych dróg towarzyszących w tym niezbędnych łączników i łącznic
• budowę obiektu kolejowego relacji Częstochowa – Kielce (lokalizacja wskazana po lewej stronie mapy ze zdjęcia)
• budowę obiektu drogowego w ciągu jednej z łącznic nad ciągiem pieszo – rowerowym (lokalizacja wskazana po prawej stronie mapy ze zdjęcia)
• budowę odwonienia
• przebudowę sieci: wodociągowej, gazowej itp.
• budowę pełnego oświetlenia drogowego
• przebudowę kanalizacji kablowej
• budowę kanału technologicznego
• budowę infrastruktury przystankowej
• zagospodarowanie zieleni

Termin zakończenia inwestycji z umowy to połowa października 2024. Przypomnijmy, że przed kilkoma laty Częstochowa zrealizowała strategiczną budowę pierwszego odcinka nowej ul. Korfantego od ronda Szwejkowskiego do Skweru Lotników, której kontynuacją jest rozpoczynająca się inwestycja.

Wróć do początku strony