Dodatkowe oczyszczanie dróg i chodników w obrębie centrum miasta

Miejski Zarząd Dróg w Częstochowie, z uwagi na bujną wegetację szeroko pojętej zieleni w przestrzeni miejskiej, jak i kapryśną aurę generującą dodatkowe zanieczyszczenia tego lata, zlecił wykonanie wspomagających prac w pasach drogowych w obrębie centrum miasta, które mają na celu poprawę estetyki i zwiększenie komfortu przemieszczania się po naszym mieście. Poza gospodarowaniem placami, terenami zielonymi oraz bieżącym utrzymaniem zieleni w przestrzeni miejskiej pozostającymi w kompetencjach Centrum Usług Komunalnych, szereg miejsc wymaga w tym sezonie letnim dodatkowego zaangażowania wychodzącego poza standardowy zakres utrzymania w pasie drogowym. W tym celu zostały zlecone przez MZD do wykonania prace utrzymaniowe pasa drogowego w miejscach, gdzie oprócz podejmowanych dotąd działań było to konieczne.  

Zlecone roboty obejmują: usuwanie chwastów, darniowanie traw, koszenie przerostów w postaci wysokiej trawy, samosiejek, zamiecenie żwiru, piasku i kamieni znajdujących się w miejscach, gdzie nie dojeżdża zamiatarka - w rogach przy krawężnikach od strony ulicy, wokół urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego, znaków drogowych, elementów małej architektury nie będącej w stałym utrzymaniu, wysepek na ulicach i na rondach oraz w miejscach parkingowych nie będących w stałym utrzymaniu. Wszystko to -  w obrębie szeroko rozumianego centrum miasta, na śródmiejskich obrzeżach oraz przy węzłach przesiadkowych: Stradom, Raków i Centrum - Piłsudskiego. Całość trwających prac dodatkowych zakończy się najpóźniej w połowie sierpnia.

Oprócz powyższego cyklicznie realizowane przez MZD są prace utrzymaniowe o szerokim zakresie oddziaływania, o których informowaliśmy w odrębnych komunikatach.

Wróć do początku strony