NDI przejmuje plac budowy i planuje kolejność robót

Nowy wykonawca przebudowy alei Wojska Polskiego przedstawił władzom miasta etapy prac planowane po wznowieniu realizacji inwestycji. NDI ruszy z nimi w pełni po wprowadzeniu nowej organizacji ruchu. Miasto oczekuje ich dużej intensywności. Z udziałem prezydenta Częstochowy, Krzysztofa Matyjaszczyka odbyło się dziś spotkanie robocze z kadrą zarządzającą grupy NDI, nowego wykonawcy przebudowy alei Wojska Polskiego w Częstochowie (DK-91), z którym w ubiegłym tygodniu Miejski Zarząd Dróg w Częstochowie podpisał umowę wykonawczą. Spotkanie było związane z formalnym przekazaniem placu budowy przez MZD konsorcjum wykonawczemu i okazją do przedstawienia informacji o pracach, które będą kolejno realizowane. Poza Prezydentem Miasta na miejscu obecni byli m.in.: dyrektor Miejskiego Zarządu Dróg Joanna Holi – Sosnowska, Marcin Lewandowski – wiceprezes grupy NDI, Wojciech Pałczyński – dyrektor Oddziału Południe grupy NDI,  a także Mirosław Bogdalczyk – dyrektor projektu i Mateusz Słota – kierownik robót mostowych.

Wykonawca zapowiada, że po przygotowaniu frontu robót, jeszcze w ramach obecnej organizacji ruchu, w pierwszej kolejności należy spodziewać się:

- założenia osnowy geodezyjnej w celu umożliwienia realizacji robót budowlanych,

- rozpoczęcia przebudowy kolizji sieci elektroenergetycznych na odcinku od wiaduktu nad ul. Bór do obiektu nad aleją Pokoju,

- rozpoczęcia przebudowy kolizji sieci teletechnicznych.

W następnej kolejności, po wprowadzeniu nowej czasowej organizacji ruchu w obrębie inwestycji, wykonawca przystąpi do kolejnych etapów:

- rozbiórki pozostałych części istniejących przejść podziemnych,

- rozbiórki obiektu nad Wartą,

- przebudowy sieci ciepłowniczej na wysokości ul. Zamenhofa i ul. Brzozowej w rejonie projektowanego przejścia podziemnego,

- przebudowy kanalizacji deszczowej: w rejonie skrzyżowania z ul. Legionów, w rejonie skrzyżowania z ul. Krakowską i ul. Rejtana, w miejscu starej estakady i przejścia podziemnego przy ul. Brzozowej,

- budowy obiektów mostowych: nad rzeką Wartą, na skrzyżowaniu z ul. Legionów i na skrzyżowaniu z ulicami: Krakowską/Rejtana.

W najbliższym czasie, odrębnym komunikatem poinformujemy o zmianach w organizacji ruchu, z którymi będą wiązać się wspomniane prace oraz terminach, od których obowiązywać będą te zmiany. Trwają uzgodnienia i proces zatwierdzania organizacji ruchu.  Zakończenie wszystkich prac budowlanych i oddanie do użytku nowej alei Wojska Polskiego od skrzyżowania z aleją Jana Pawła II do ul. Rakowskiej planowane jest pod koniec 2023 roku.

Wróć do początku strony