Pierwsze zmiany dla kierowców przy rozbudowie DK-46 w Częstochowie. Początek prac

Miejski Zarząd Dróg w Częstochowie informuje, że wykonawca przebudowy DK-46 tj. ulic: Głównej i Przejazdowej wraz z budową nowego śladu tzw. obejścia ul. św. Barbary, rozpoczyna właściwe prace budowlane na wybranych odcinkach wspomnianego ciągu dróg.

Poprzedził to przeprowadzony dziś przed południem odbiór oznakowania związanego z tymczasową organizacją ruchu, która zaczyna obowiązywać w kilku lokalizacjach. Od 18 października w związku z tym ruch w ul. Przejazdowej na fragmencie ok. 500 m od ul. Szybowej (nieopodal granicy miasta) do ul. Marynarskiej będzie odbywał się wahadłowo po jednym pasie drogi ze sterowaniem sygnalizacją świetlną. Frezowana będzie tam nawierzchnia jezdni, przygotowywane będą też prace związane z przebudową sieci podziemnych. W przeciągu kilku dni drugie „wahadło” pojawi się na krótszym (ok. 100 m) fragmencie w obrębie obiektu mostowego nad rzeką Gorzelanką (za wyjazdem z ul. Tatrzańskiej w stronę miasta). Tam rozpoczną się prace związane z budową tymczasowego przejazdu, który umożliwi prace budowlane na właściwym obiekcie. Więcej szczegółów wraz z mapkami poglądowymi w linku 

Ulica Przejazdowa - utrudnienia w ruchu

Poza dwoma wskazanymi odcinkami, kierowcy na razie nie powinni spodziewać się innych utrudnień w obrębie placu budowy. Prace przygotowawcze będą natomiast odbywać się także przy budowie nowego śladu drogi, co nie będzie generowało dodatkowych niedogodności. W związku z utrudnieniami wjazd do miasta i wyjazd w kierunku Opola przez ul. Przejazdową wydłuży się o kilka minut. Kierowcy chcący ominąć utrudnienia mogą kierować się na autostradową obwodnicę miasta. Prosimy o zachowanie ostrożności przy poruszaniu się w obrębie placu rozbudowy DK-46 w Częstochowie. O kolejnych etapach realizacji i zmianach w organizacji ruchu będziemy informować w odrębnych komunikatach.

Przypomnijmy, że zadanie pn. „Rozbudowa DK-46 – ul. Głównej i ul. Przejazdowej wraz z budową obejścia ul. Św. Barbary do ul. Pułaskiego w Częstochowie” to kolejna, strategiczna inwestycja, która jest realizowana w ramach programu „Lepsza Komunikacja w Częstochowie”. Oprócz budowy infrastruktury drogowej i podziemnych sieci, na odcinku ok. 6 km powstaną drogi rowerowe, chodniki, oświetlenie i skrzyżowania poprzeczne, które zyskają nową, komfortową i bezpieczną geometrię. Dzięki budowie nowego śladu drogi tzw. obejścia ul. Św. Barbary z okolic centrum wycofany zostanie też ruch tranzytowy. Inwestycja wraz z dofinansowaniem ze środków UE kosztować będzie ponad 98 mln zł i będzie jednym z największych, drogowych przedsięwzięć budowlanych we współczesnej historii naszego miasta.

Przepraszamy za utrudnienia, budujemy dla Was

Wróć do początku strony