Pozimowe naprawy nawierzchni dróg

Szanowni Państwo, w ślad za licznymi interwencjami, które podejmujemy w związku z naprawami pozimowych ubytków w nawierzchniach jezdni na części z naszych ulic informujemy, że na bieżąco realizowane są zabezpieczenia usterek, które zagrażają w bezpieczeństwie ruchu drogowego. Odbywa się to tzw. metodą "zimno", co jest działaniem doraźnym. Właściwe naprawy i wypełniania wszystkich pozostałych ubytków z użyciem sprzętu i gorącego asfaltu rozpoczną się w momencie uruchomienia wytwórni masy bitumicznej. Podobnie jak inne miasta czekamy na moment realizacji zgłoszonego zapotrzebowania, który ma nadejść w perspektywie kilku kolejnych tygodni by móc przeprowadzić docelowe remonty cząstkowe. Wówczas także, będą realizowane naprawy dróg gruntowych z ich wyrównywaniem, uzupełnieniem materiału i wzmocnieniem. Jakiekolwiek działanie na tego typu nawierzchni przy obecnej aurze nie przyniosłoby zamierzonego efektu. Na pewno jednak każde z koniecznych do podjęcia działań w wyżej wymienionych przypadkach zostanie podjęte niezwłocznie.

Wróć do początku strony