Roboty przy nowej "DK-1" w Częstochowie idą pełną parą - raport z postępu prac

Na poszczególnych odcinkach budowanej od podstaw al. Wojska Polskiego w ramach programu „Lepsza Komunikacja w Częstochowie” realizowane są prace wielu branż. Ich zaawansowanie jest zróżnicowane, dlatego warto podsumować dotychczas wykonane roboty i te, których należy spodziewać się przy głównej trasie w regionie z końcem 2021 roku.

Sprawdźmy więc, co się dzieje na budowie dawnej DK-1, a obecnie DK-91:

Odcinek I (początek zakresu robót od strony Warszawy – koniec przed mostem na rzece Warcie):

Na tym odcinku w pierwszej kolejności wykonywane są roboty na jezdni w kierunku Katowic, a tymczasowa organizacja ruchu została poprowadzona po drugiej jezdni. Obecnie najbardziej zaawansowane są prace związane z przebudową sieci elektroenergetycznych, teletechnicznych i kanalizacyjnych oraz przebudową oświetlenia drogowego. Wykonano już rozbiórkę starych barier drogowych, wyeksploatowanej nawierzchni jezdni oraz obiektów mostowych nad ul. Wesołą i Papierową. Przystąpiono do budowy nowych mostów (zdjęcie nr 1 – budowa nowego mostu nad ul. Wesołą). W najbliższych tygodniach przewidywana jest kontynuacja przebudowy sieci oraz budowa nowych mostów nad ul. Wesołą i Papierową. 

Odcinek II (początek od mostu na rzece Warcie – koniec przed mostem nad torami kolejowymi):

Tymczasowy ruch kołowy odbywa się środkowymi pasami obu jezdni, tak aby umożliwić zbudowanie w pierwszej kolejności łącznic wjazdowych i zjazdowych przyszłego, dwupoziomowego węzła drogowego drogi krajowej z ul. Krakowską i Rejtana. Dlatego właśnie wykonano taki zakres rozbiórki istniejącego mostu na rzece Warcie (zdjęcia nr 2 i nr 3). Ponadto w okolicy skrzyżowania „DK-1” z ul. Rejtana przebudowano już sieć gazową, a obecnie trwa przebudowa cieci teletechnicznej. Jeszcze w tym roku planowane jest rozpoczęcie robót związanych z przebudową sieci elektroenergetycznych oraz budową nowego mostu nad Wartą.

Odcinek III (początek od mostu nad torami kolejowymi – koniec przed byłą już estakadą):

Tutaj odwrotnie niż na odcinku pierwszym - tymczasowy ruch poprowadzono po jezdni w kierunku Katowic, a przebudowywany jest pas ruchu na Warszawę. Obecnie trwają roboty związane z frezowaniem starej nawierzchni asfaltowej. W ciągu kilku tygodni powinny rozpocząć się roboty przezbrojeniowe (przebudowa sieci) i rozbiórka istniejącego mostu nad ul. Bór. 

Odcinek IV (dawna estakada wraz z dojazdami):

Do chwili wybudowania nowego obiektu, ruch pojazdów odbywał się będzie w poziomie skrzyżowania czyli dołem. Z końcem listopada miał miejsce finał wykonywania pali fundamentowych dla posadowienia nowej estakady (zdjęcie nr 4 i nr 5). Tym samym zakończyły się większe niż zwykle utrudnienia w ruchu i uciążliwości drganiowo – dźwiękowe. Trwają już prace związane z wykonaniem ław fundamentowych nowego obiektu, po wykonaniu których będzie można przystąpić do budowy podpór, a dalej konstrukcji nośnej przęseł. Równolegle ciągle jeszcze rozbierane są i wywożone z terenu budowy ostatnie elementy starej estakady (przyczółki i mury oporowe). Roboty rozbiórkowe starej estakady zakończą się w grudniu br.

Odcinek V (początek za estakadą – koniec zakresu robót od strony Katowic):

Tutaj podobnie jak na odcinku  pierwszym - ruch tymczasowy poprowadzono po jezdni w kierunku Warszawy, a przebudowywany jest pas sąsiedni. Wykonano już roboty związane z frezowaniem nawierzchni asfaltowej i w najbliższym czasie rozpoczną się roboty związane przebudową sieci kanalizacyjnych.

O kolejnych istotnych faktach, zmianach organizacji ruchu czy postępujących pracach będziemy informować w odrębnych komunikatach.  Przepraszamy za wszelkie niedogodności związane z realizacją tej największej we współczesnej historii Częstochowy inwestycji drogowej. Budujemy dla Was!

W załącznikach zdjęcia z placu budowy opisane w tekście oraz wersja audio komunikatu. Film z realizacji robót przy dawnej estakadzie udostępnił też w Internecie wykonawca części prac. Wgląd dostępny jest w linku

Częstochowa [Etap 1] Przebudowa DK1 - Estakada WD4 - roboty palowe w osi 3

Przebudowa mostu na rzece Warcie
Przebudowa mostu na rzece Warcie
Przebudowa mostu na rzece Warcie
Palowanie przy dawnej estakadzie
Palowanie przy dawnej estakadzie
Wróć do początku strony