Twoje zdanie się liczy! Wyraź je biorąc udział w ankiecie na temat transportu w naszym regionie

Na potrzeby opracowania Planu Zrównoważonej Mobilności dla Subregionu Północnego Województwa Śląskiego (SUMP SPWŚ) przeprowadzamy badania ankietowe wśród mieszkańców regionu.

Ankieta skierowana jest do pełnoletnich mieszkańców Miasta Częstochowy oraz powiatów: częstochowskiego, kłobuckiego i myszkowskiego.
Dzięki ankiecie możemy lepiej poznać sposób funkcjonowania regionu oraz ocenę i oczekiwania mieszkańców wobec systemu transportowego.
Zachęcamy wszystkich do wypełnienia ankiety, która znajduje się pod linkiem: https://wypelnij.online/i/index.php?r=survey/index&sid=912175
Ankieta jest anonimowa, a jej wyniki będą prezentowane w formie zbiorczej.
Ankieta będzie dostępna do 05.03.2023 r. W ramach konsultacji społecznych dotyczących Planu Zrównoważonej Mobilności dla Subregionu Północnego Województwa Śląskiego odbędą się też spotkania stacjonarne. Ich plan, terminy i lokalizacje dostępne są na planszy pod tekstem.
Plan Zrównoważonej Mobilności to dokument tworzony razem z mieszkańcami, to planowanie przyszłości regionu przede wszystkim z nastawieniem na ludzi i ich potrzeby! Prace składają się z kilku etapów. Poza niniejszymi badaniami ankietowymi wśród mieszkańców, bardzo istotnym elementem są konsultacje społeczne. Przypominamy, że pierwszy etap konsultacji Planu Zrównoważonej Mobilności potrwa od 27 lutego do 5 marca. Szczegółowe informacje znajdują się na stronie: https://www.subregion-polnocny.pl/wazne-i-konsultacje-spoleczne/

Wróć do początku strony