Uzyskaliśmy kolejne dofinansowanie do budowy "gierkówki". Tym razem z puli krajowej na kładki

Tuż po podpisaniu umowy na dodatkowe dofinansowanie ze środków unijnych do budowy trzech dwupoziomowych skrzyżowań w ramach realizowanego zadania w al. Wojska Polskiego (wsparcie w ramach instrumentu „Łącząc Europę” 2021-2027 (CEF 2) w wysokości ponad 30 mln zł) możemy przekazać kolejną dobrą informację na temat finansowania zewnętrznego tego strategicznego przedsięwzięcia.

Największa drogowa inwestycja we współczesnej historii miasta została bowiem zakwalifikowana do dofinansowania z rezerwy subwencji ogólnej budżetu państwa na 2023 rok. Wsparciem finansowym w kwocie niespełna 10 mln zł została objęta budowa pięciu kładek pieszo-rowerowych będąca częścią tego zadania w ciągu DK-91 na terenie naszego miasta.

- Zdobycie środków zewnętrznych na kolejny ważny element trwającej przebudowy DK-91 powinno służyć sprawnej i terminowej realizacji całej inwestycji – mówi prezydent miasta Krzysztof Matyjaszczyk. – Nowe kładki dla pieszych i rowerzystów nad aleją Wojska Polskiego mają być funkcjonalne i gwarantować wysoki poziom bezpieczeństwa dla użytkowników. Każde zdobyte dofinansowanie zbliża nas do finalizacji zadania ważnego dla mieszkańców, ale także obsługi ruchu tranzytowego i strefy aktywności gospodarczej we wschodniej części Częstochowy.

Realizowana inwestycja obejmuje budowę obiektów inżynierskich w postaci kładek dla pieszych i rowerzystów na wysokości ulic:

• ul. Stromej
• ul. Prostej
• ul. Powstańców Śląskich
• ul. Okrzei
• ul. Mireckiego

Koszt tego wycinka zakresu inwestycji wynosi niespełna 21,5 mln zł, a dofinansowanie mogło objąć do 50% tej kwoty. Pułap ten nie został w pełni osiągnięty więc wymieniona kwota wsparcia w ramach tego instrumentu może ulec jeszcze nieznacznemu zwiększeniu. Wspomniane dofinansowania odciążą budżet miasta w zakresie wkładu własnego. Wraz z dofinansowaniem pierwotnym kwota zewnętrznego wsparcia finansowego przy budowie nowej alei Wojska Polskiego w Częstochowie przekroczyła 200 mln zł. Umowny koszt realizacji zadania przez obecne konsorcjum wykonawcze wynosi zaś 359 mln zł. Równocześnie trwają starania służb Miejskiego Zarządu Dróg w Częstochowie o uzyskanie kolejnych, dodatkowych środków zewnętrznych na strategiczne inwestycje drogowe będące w realizacji, w tym na to największe z miejskich zadań inwestycyjnych czyli nową „gierkówkę” na odcinku od al. Jana Pawła II do ul. Rakowskiej. O kolejnych, istotnych informacjach dotyczących każdego z aspektów tego przedsięwzięcia poinformujemy niebawem.

Wróć do początku strony