W Częstochowie nabierają tempa wiosenne porządki - zamiatanie, mycie i naprawy w całym mieście

Choć wiosenna aura nie rozpieszcza, to Miejski Zarząd Dróg w Częstochowie przystąpił do działań z zakresu bieżącego utrzymania, które pozwolą poprawić komfort korzystania z naszych ulic po okresie zimowym.

Jednym z nich jest sprzątanie nawierzchni miejskich ulic po zimie. Firma wykonująca usługę zimowego i letniego utrzymania miasta otrzymała zlecenie usuwania zanieczyszczeń i zamiatania począwszy od ścisłego centrum. Następnie ekipy wykonawcy sukcesywnie będą przemieszczać się z pracami porządkowymi na dzielnice ościenne. Planowane jest posprzątanie po zimie wszystkich ulic na terenie miasta ograniczonych krawężnikiem. Jeśli aura pozwoli przed Świętami Wielkanocnymi roboty z tego zakresu powinny zostać zakończone. Pozimowym sprzątaniem zostaną objęte także chodniki pozostające w stałym utrzymaniu miasta oraz pełna sieć dróg rowerowych (aktualnie wynosząca ok. 80 km). Równolegle z zamiataniem w jezdniach będą czyszczone wpusty uliczne kanalizacji deszczowej. Dzięki temu prace porządkowe będą w pełni kompleksowe.

Jednocześnie rozpoczęły się także realizacje związane z właściwymi naprawami cząstkowymi nawierzchni bitumicznej (do tej pory zabezpieczane jedynie masą „na zimno” były najpoważniejsze ubytki). Robotami z użyciem sprzętu drogowego obejmowane będą przez cały okres wiosenno – letni kolejne rejony miasta, w których występuje konieczność przeprowadzenia takich napraw. Aktualnie prace realizowane są m.in. w dzielnicy Północ na fragmentach ulicy Fieldorfa – Nila czy al. Wyzwolenia. Wykonawcy w pierwszej kolejności otrzymali też zlecenia do napraw pilnych ze względów bezpieczeństwa w ruchu drogowym czy tych koniecznych do przeprowadzenia w centrum miasta, które czekały na realizacją przez zimę. Z uwagi na duże natężenie ruchu w takich miejscach wykonawcy zostali zobowiązani do wykonywania robót w weekendy by potencjalne utrudnienia nie miały wpływu na płynność ruchu. Tak stanie się m.in. w al. Wolności i u zbiegu ulic: Nowowiejskiego i Focha, gdzie naprawa nawierzchni skrzyżowania planowana jest na najbliższą sobotę. W kolejnych dniach do listy objętych pracami sukcesywnie dołączać będą następne ulice, także gruntowe, na których jednak do przeprowadzenia potrzebnych robót potrzeba kilku z rzędu dni ciepłych i suchych. Szczegóły podejmowanych działań w zakresie napraw cząstkowych dróg wraz z ewentualnymi niedogodnościami, które mogą generować w ruchu, znajdziemy na stronie www.mzd.czest.pl w zakładce „utrudnienia w ruchu” - http://mzd.czest.pl/utrudnienia-w-ruchu-mzdit Przy trwałej poprawie aury MZD przystąpi także do działań z zakresu odtwarzania koniecznego oznakowania poziomego w różnych częściach miasta.

Prace porządkowe zrealizowały lub realizują także instytucje odpowiedzialne za utrzymanie infrastruktury przystankowej w naszym mieście, z której na co dzień korzystają pasażerowie częstochowskiego MPK. Centrum Usług Komunalnych w Częstochowie zakończyło zamiatanie peronów autobusowych i tramwajowych, a Wydział Inżynierii Miejskiej i Kontroli Urzędu Miasta Częstochowy zlecił właśnie czyszczenie wszystkich, ponad 400 wiat przystankowych wraz z myciem tzw. błotochronów (płoty z pleksi lub hartowanego szkła w obrębie przystanków), wymianą znaków i naprawą małej architektury w obrębie przystanków.

Czas i tempo realizacji wszystkich wymienionych prac, które nie zostały jeszcze zrealizowane uzależnione są od pogody. Widoczne efekty powyższych działań powinni zauważyć wszyscy uczestnicy ruchu drogowego w naszym mieście w przeciągu kilku kolejnych tygodni. Niewykluczone jednak, że w międzyczasie wiosenne prace będą chwilo wstrzymywane, a na najbardziej newralgiczne w prognozach meteorologów godziny będzie powoływana jeszcze „akcja zima”. Tak ma być w na początku tego tygodnia, na kiedy prognozowane są spadki temperatur i opady. Mamy nadzieje jednak, że taka potrzeba będzie występować tej wiosny już tylko incydentalnie.

Wróć do początku strony