Większość relacji poprzecznych z al. Wojska Polskiego w Częstochowie będzie utrzymana

W nawiązaniu do poprzedniego komunikatu w temacie realizacji inwestycji w ciągu DK-91 w Częstochowie,

pragniemy doprecyzować jeszcze jedną kwestię dotyczącą przebudowy al. Wojska Polskiego, która w wyniku szeregu dezinformacji została mylnie zinterpretowana w kilku publikacjach na ten temat i w nieprecyzyjnej formie przekazana dalej opinii publicznej.

Od samego początku procedowania docelowych rozwiązań w zakresie organizacji ruchu przy alei Wojska Polskiego, MZD dążył do wdrożenia w projekcie takich rozwiązań, które w najwyższym stopniu po zakończeniu prac będą umożliwiały komfortową i bezpieczną komunikację z przyległymi z obu stron ulicami poprzecznymi. Mając na uwadze, że funkcjonujące dotąd rozwiązania inżynieryjne były w ciągu tej drogi wdrażane pół wieku temu, należało się spodziewać, że niektóre elementy organizacji ruchu muszą ulec zmianie. Pierwotne opinie zewnętrznych specjalistów sugerowały nawet, że – zgodnie z obowiązującym w Polsce prawem – zdecydowana większość wjazdów i wyjazdów z ulic poprzecznych będzie musiała zniknąć (niemal wszystkie!).

Część proponowanych przez projektantów wjazdów i wyjazdów w istocie została zakwestionowana przez zewnętrzny audyt bezpieczeństwa ruchu drogowego. Pierwotnie miało więc zabraknąć relacji al. Wojska Polskiego z: ul. Rakowską w każdym kierunku, ul. Okrzei (zjazd i wyjazd), ul. Powstańców Śląskich, ul. Bór, ul. Sieroszewskiego i ul. Brzozową.  Mając jednak na uwadze interes społeczny mieszkańców i komunikacyjny interes miasta, MZD przystąpił do działań prawnych i projektowych, które w konsekwencji miały pozwolić uzyskać szereg odstępstw od przepisów ze strony służb właściwego ministerstwa.

Działania te wymagają długotrwałych procedur i szeregu kroków formalno – prawnych. W ich wyniku udało się uzyskać odstępstwa i przywrócić w projekcie docelowe relacje al. Wojska Polskiego z: ul. Powstańców Śląskich, ul. Okrzei (wjazd z DK-91), ul. Rakowską (wyjazd na DK-91 kierunek Warszawa i wjazd z DK-91 od strony Katowic).

Wysoce prawdopodobne jest, że w efekcie kolejnych zabiegów dążących do uzyskania następnych odstępstw, po zakończeniu przebudowy alei Wojska Polskiego utrzymany będzie także wjazd w ul. Rakowską (dla jadących DK-91 od strony Warszawy) i połączenie z ul. Sieroszewskiego. Z uwagi na techniczny brak możliwości zmiany parametrów drogowych zamknięty docelowo, na stałe pozostanie natomiast zjazd w ul. Bór, wyjazd z ul. Rakowskiej w kierunku Katowic i wyjazd z ul. Okrzei w aleję Wojska Polskiego (zjazd pozostanie dostępny).

Wszelkie inne dywagacje czy insynuacje w tym zakresie nie mają potwierdzenia w rzeczywistości i obowiązującym porządku prawnym. O kolejnych istotnych kwestiach dla przebudowy al. Wojska Polskiego poinformujemy w odrębnych komunikatach.

Wróć do początku strony