Znak informujący o zakazie wjazdu na budowę

Pierwsze zmiany dla kierowców przy rozbudowie DK-46 w Częstochowie. Początek prac

Miejski Zarząd Dróg w Częstochowie informuje, że wykonawca przebudowy DK-46 tj. ulic: Głównej i Przejazdowej wraz z budową nowego śladu tzw. obejścia ul. św. Barbary, rozpoczyna właściwe prace budowlane na wybranych odcinkach wspomnianego ciągu dróg.

Znak informujący o zakazie wjazdu na budowę

PILNE! Początek budowy nowego obiektu w miejscu starej estakady - duże utrudnienia na osi al. Pokoju - ul. Jagiellońska

Miejski Zarząd Dróg w Częstochowie informuje, że od 7 października wykonawca przebudowy al. Wojska Polskiego rozpocznie budowę nowego obiektu w miejscu starej estakady na Rakowie.

Przykład realizacji zadania w ramach budżetu obywatelskiego

Częstochowski MZD realizuje liczne zadania wybrane w poprzednim BO. Jak będzie w nowym rozdaniu?

We wtorek (5.10) poznamy wyniki głosowania kolejnej edycji Budżetu Obywatelskiego w Częstochowie, którego projekty będą wdrażane w życie w 2022 roku.

Wizualizacja nowej estakady w Alei Pokoju

Finał rozbiórki estakady, zobaczcie jak będą wyglądały nowe. Sprawdźcie też harmonogram kolejnych prac na DK-1

W ślad za zapowiedziami wykonawcy przebudowy DK-91 (dawna DK-1) - al. Wojska Polskiego w Częstochowie - informujemy, że rozbiórka estakady na Rakowie wkracza w końcową fazę. Równolegle trwają inne prace, ponadto w następnym tygodniu rozpoczną się kolejne etapy robót rożnych branż na zamkniętych odcinkach zgodnie z poniższym harmonogramem.

Plakat zachęcający do wzięcia udziału w ankiecie

Zachęcamy do wzięcia udziału w badaniu mobilności!

Na zlecenie Marszałka Województwa Śląskiego od września do listopada 2021 w wylosowanych gospodarstwach domowych, a także w centrach handlowych ankieterzy zapytają mieszkańców całego województwa śląskiego o sposoby przemieszczania się do pracy, szkoły, na zakupy lub do domu.

Zebrane podczas badania informacje posłużą m. in. do dostosowania rozkładów jazdy komunikacji publicznej do potrzeb mieszkańców, planowania przebiegu przyszłych ulic, dróg rowerowych i tras komunikacji miejskiej. Badanie będą realizowali ankieterzy PBS Sp. z o.o. Każdy z nich będzie wyposażony w imienny identyfikator. Udział w badaniu jest dobrowolny. Informacje zebrane przez ankieterów podczas wywiadu nie będą wykorzystane w sposób pozwalający na zidentyfikowanie pytanej osoby. Wyniki badania będą analizowane jedynie w postaci zbiorczych zestawień statystycznych. Firma, która będzie realizowała badanie, posiada certyfikat Programu Kontroli Jakości Pracy Ankieterów, który gwarantuje, że badanie zostanie wykonane rzetelnie i zgodnie z surowymi normami jakości obowiązującymi w badaniach rynku i opinii. Sposób przetwarzania przez agencję danych zebranych podczas badań został zweryfikowany przez Zamawiającego tj. Samorząd Województwa Śląskiego i gwarantuje właściwe i bezpieczne ich przetwarzanie. Więcej informacji o badaniu:

Rozpoczęcie prac badawczych związanych z Regionalnym Planem Transportowym

Przykładowy zbiornik chłonno odparowujący

Kolejne inwestycja drogowo-odwodnieniowa w Częstochowie. We wrześniu początek prac przy ul. Traugutta

Miejski Zarząd Dróg w Częstochowie informuje, że w ramach programu „Lepsza Komunikacja w Częstochowie” zrealizowana zostanie kolejna inwestycja drogowo-odwodnieniowa na terenie naszego miasta.

Wizualizacja nowej estakady na Rakowie

Pożegnanie z estakadą na Rakowie. Zaawansowane prace przy przebudowie al. Wojska Polskiego w Częstochowie

W obecności prezydenta Częstochowy, Krzysztofa Matyjaszczyka, przedstawicieli Miejskiego Zarządu Dróg i firm wykonawczych w czwartkowe południe odbył się briefing prasowy na nierozebranej dotąd części estakady na Rakowie.

znak zakaz wjazdu

Uwaga! Rozbiórka rakowskiej estakady - weekendowe zmiany w ruchu w obrębie obiektu

Miejski Zarząd Dróg w Częstochowie informuje, że w najbliższy weekend, tj. od godz. 21 w piątek (6.08) do godz. 4 rano w poniedziałek (9.08) nastąpi zamknięcie przejazdu pod estakadą na Rakowie pomiędzy ul. Jagiellońską a al. Pokoju.

Wizualizacja nowego układu drogowego ulic; Krakowskiej, Alei Wojska Polskiego i Rejtana

Początek przebudowy al. Wojska Polskiego w Częstochowie. Wykonawca rozpoczyna wygrodzenia placu budowy AKTUALIZACJA

Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami, od dnia 02.08.2021 zostanie wprowadzona czasowa organizacja ruchu na przebudowywanym odcinku Alei Wojska Polskiego. 

Miejski Zarząd Dróg w Częstochowie informuje, że w ślad za uzgodnieniami z wykonawcą przebudowy al. Wojska Polskiego (dawna „DK-1”) od 19.07 (poniedziałek) rozpoczęło się wprowadzanie tymczasowej organizacji ruchu, której założenia zostały przedstawione opinii publicznej przed dwoma tygodniami.

Rondo przy ul. Legionów i ul. Żużlowej

Wielkie zmiany w organizacji ruchu i komunikacji miejskiej w Częstochowie od lipca – utrudnienia

Miejski Zarząd Dróg w Częstochowie informuje, że w związku z realizacją strategicznych inwestycji drogowych na terenie miasta, od 1 lipca zmianie ulegnie organizacja ruchu w obrębie dwóch placów budowy tj.:

Polewaczka drogowa na Placu Biegańskiego

Przyszły upały, częstochowskie ulice będą schładzane i oczyszczane prze polewaczkę

Miejski Zarząd Dróg  w Częstochowie w związku ze stałym wzrostem temperatury i prognozowaną falą upałów zleca firmie odpowiedzialnej za zimowe i letnie utrzymanie dróg usługę polewania ulic w centrum miasta. Polewanie wodą pozwoli na obniżenie temperatury nawierzchni i oczyści ją z pyłu i kurzu utrudniającego dodatkowo funkcjonowanie w mieście przy takich warunkach atmosferycznych. Proces usługi wykonywanej auto-polewaczką będzie powtarzany codziennie od 18 czerwca do odwołania, w częstotliwości 3-razy w ciągu dnia od godz. 9.00 do 11.00, od godz. 12.00 do godz. 14.00 i od godz. 15.00 do godz. 17.00.

Wykaz polewanych ulic poniżej:

- ul. Mirowska (od centrum do wiaduktu nad trasą DK-1)

- ul. Warszawska (od centrum do Al. Jana Pawła II)

- Aleja Najświętszej Marii Panny (ulice i środkowy pasaż)

- Aleja Sienkiewicza

- ul. Śląska

- ul. Kilińskiego (od centrum do Al. Jana Pawła II)

- ul. Dąbrowskiego (od centrum do Al. Jana Pawła II)

- ul. Nowowiejskiego

- ul. Sobieskiego

- ul. Piłsudskiego.

Polewanie zostanie zakończone w momencie spadku temperatury bądź wystąpienia opadów deszczu.

Wróć do początku strony