Nieodpłatne przekazanie składników majątku ruchomego na rzecz innych jednostek o których mowa w § 1 pkt 2) instrukcji, stanowiącej załącznik do Zarządzenia nr 1502.2017.

Wróć do początku strony