ogłoszenie do wszystkich zainteresowanych na odbiór stalowych słupów oświetleniowych przeznaczonych do złomowania