Ogłoszenie do wszystkich zainteresowanych na odbiór zawartości magazynowych przeznaczonych do złomowania