Ogłoszenie do wszystkich zainteresowanych na odbiór złomu z rozbiórki elementów wyposażenia pasa drogowego