Zapytania ofertowe - informacje z otwarcia ofert
czwartek, 31 październik 2019 12:49

Wykonanie dwóch jednostronnych tablic pamiątkowych (stelaż z planszą) wraz z montażem dla zadania pn.„Odwodnienie dzielnicy Kiedrzyn w Częstochowie” zgodnie z aktualnym podręcznikiem wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014 -2020

Informacje o MZDiT

Copyright MZDiT Częstochowa © 2020