Zapytania ofertowe - informacje z otwarcia ofert

ZAŁĄCZNIKI:   INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT 07-07-2020    
Wykonanie tablicy informacyjnej dla zadania "Przebudowa ulicy Łódzkiej w Częstochowie" dofinansowanego z Funduszu Dróg Samorządowych zgodnie z wytycznymi zawartymi w art. 38 ustawy z dnia 23 października 2018 r. o Funduszu Dróg Samorządowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2161). ZAŁĄCZNIKI: Informacja z otwarcia ofert 02-07-2020  
Opracowanie ekspertyzy stanu technicznego wraz z określeniem nośności użytkowej obiektów mostowych: - most nad rzeką Wartą w ul. Mirowskiej - most nad rzeką Stradomką w ciągu al. Niepodległości - most nad rzeką Białką w ciągu ul. Ikara - most nad rzeką Gorzelanką w ciągu ul. Mała Warszawka - przepust w ul. Ludowej - most nad rzeką Konopką w ciągu ul. Żywopłotowej ZAŁĄCZNIKI: INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT 01-07-2020    

Informacje o MZDiT

Copyright MZDiT Częstochowa © 2021