Zapytania ofertowe - zamówienia wyłączone spod ustawy Pzp

ZAŁĄCZNIKI: ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT + ZAŁĄCZNIKI 07-07-2020  
Wykonanie usługi polegającej na: 1. Opracowanie numerycznych modelu opadowego dla zlewni ul. Traugutta w Częstochowie. 2. Opracowanie szczegółowych danych przestrzennych (na podstawie skaningu laserowego i metod równoważnych o podobnej dokładności i zakresie wyników) dotyczących powierzchni przepuszczalnych na terenie zlewni ul.  Traugutta w Częstochowie. ZAŁĄCZNIKI: ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT + ZAŁĄCZNIKI 07-07-2020  ODPOWIEDŹ DO WSZYSTKICH ZAINTERESOWANYCH NA ZAPYTANIE DO POSTĘPOWANIA PROWADZONEGO W TRYBIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO 09-07-2020    
ZAŁĄCZNIKI: ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT + ZAŁĄCZNIKI 19-06-2020

OGŁOSZENIE O DIALOGU TECHNICZNYM

poniedziałek, 03 luty 2020 14:48
ZAŁĄCZNIKI: OGŁOSZENIE O DIALOGU TECHNICZNYM + REGULAMIN DIALOGU TECHNICZNEGO + ZGŁOSZENIE 03-02-2020
Strona 1 z 4

Informacje o MZDiT

Copyright MZDiT Częstochowa © 2020