Zapytania ofertowe - zamówienia wyłączone spod ustawy Pzp

ZAŁĄCZNIKI: ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT + FORMULARZ OFERTY + WZÓR UMOWY 26-03-2020      

OGŁOSZENIE O DIALOGU TECHNICZNYM

poniedziałek, 03 luty 2020 14:48
ZAŁĄCZNIKI: OGŁOSZENIE O DIALOGU TECHNICZNYM + REGULAMIN DIALOGU TECHNICZNEGO + ZGŁOSZENIE 03-02-2020
Strona 1 z 3

Informacje o MZDiT

Copyright MZDiT Częstochowa © 2020