Budowa połączenia drogowego ul. Wojciecha Korfantego z ul. Bugajską w Częstochowie

logo Polski Ład

Gmina Miasto Częstochowa otrzymała dofinansowanie ze środków budżetu państwa, pochodzących z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, na realizację zadania pod nazwą: „Budowa połączenia drogowego ul. Wojciecha Korfantego z ul. Bugajską w Częstochowie”.

Wartość dofinansowanie wyżej wymienionego zadania wynosi: 30 000 000,00 zł
Całkowita wartość zadania wynosi: 58 992 683,17 zł.
Celem zadania jest budowa drogi gminnej (ul. Korfantego) o długości 1,8 km stanowiącej połączenie z drogą krajową DK-46 (ul. Bugajska). Inwestycja łączy tereny inwestycyjne i zakłady z drogą DK-46 oraz z gminami sąsiednimi.
W ramach inwestycji wykonane zostaną między innymi: jezdnia o szerokości 7.00 m, pobocze o szerokości 1,00 m, zieleniec szerokości 3,50 m, ciąg pieszo-rowerowy o szerokości 4.00 m, pętlę autobusową, przejazd pod torami kolejowymi, zatokę autobusową, dwa zbiorniki retencyjne, pakiet skrzynek retencyjno – rozsączających, rowy chłonne.

 

Wróć do początku strony