Budowa połączenia komunikacyjnego ul. 1 Maja - Krakowska w Częstochowie

logo Polski Ład

Gmina Miasto Częstochowa otrzymała dofinansowanie ze środków budżetu państwa, pochodzących z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, na realizację zadania pod nazwą: „Budowa połączenia komunikacyjnego ul. 1 Maja - Krakowska w Częstochowie”.

Wartość dofinansowanie wyżej wymienionego zadania wynosi: 59 594 850,00 zł
Całkowita wartość zadania wynosi: 94 721 235,71 zł.
Zadanie polega na budowie połączenia drogowego ulicy 1 Maja z ulicą Krakowską w celu odciążenia centrum miasta, powstanie alternatywna droga dla linii autobusowych oraz nastąpi zwiększenie dostępu do węzłów przesiadkowych.
W ramach inwestycji wykonane zostaną między innymi następujące roboty:
• Na skrzyżowaniu Al. Niepodległości, ul. 1-Maja, ul. Mickiewicza, Al. Wolności przebudowa ronda na turbinowe.
• Budowa wiaduktu drogowego dł. 150 m nad torami kolejowymi.
• Przebudowa fragmentu ul. Krakowskiej wraz z przebudową skrzyżowania z ul. Ks. Wróblewskiego na rondo.
• Budowa infrastruktury drogowej (chodniki, drogi rowerowe, ciąg pieszo-rowerowy, kanalizacja deszczowa i technologiczna, oświetlenie).

Wróć do początku strony