Przebudowa ulicy Sobieskiego w Częstochowie na odcinku od ulicy Pułaskiego do ulicy Nowowiejskiego

PRZEBUDOWA ULICY SOBIESKIEGO W CZĘSTOCHOWIE NA ODCINKU OD ULICY PUŁASKIEGO DO ULICY NOWOWIEJSKIEGO

PROJEKT DOFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU PAŃSTWA PROGRAMU ROZWOJU GMINNEJ I POWIATOWEJ INFRASTRUKTURY DROGOWEJ NA LATA 2016-2019

Źródło finansowania:

Gmina Miasto Częstochowa złożyła wniosek o dofinansowanie ze środków pochodzących z budżetu państwa dla projektu pn. „Przebudowa ulicy Sobieskiego w Częstochowie na odcinku od ulicy Pułaskiego do ulicy Nowowiejskiego” w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019. W dniu 22 kwietnia 2016 r. została podpisana umowa o dofinansowanie projektu. Miejski Zarząd Dróg i Transportu w Częstochowie jako jednostka realizująca inwestycje w dniu 8 czerwca 2016 r. podpisał umowę z wykonawcą robót budowlanych firmą Drog – Bud Sp. z.o.o. Lubojenka ul. Prosta 88/90 42-209 Częstochowa. Dofinansowanie obejmuje 50% kosztów kwalifikowanych inwestycji.

Koszty kwalifikowane inwestycji: 1 776 567,99 zł
Kwota otrzymanego dofinansowania : 888 283,00 zł

Przedmiot projektu:

W ramach inwestycji wykonane zostaną następujące elementy: przynoszące wymierne efekty rzeczowe:

  • droga na odcinku 0,575km,
  • ciągi piesze dł.1140,00 mb, droga rowerowa dł. 571,50 mb,
  • przystanki autobusowe – 4 szt. będą zaopatrzone w nowe wiaty,
  • na przejściach dla pieszych obniżenie niwelety do 0 w świetle krawędzi jezdni,
  • zamontowane płytki wskaźnikowe dla osób niewidomych, przebudowa odwodnienia na całym odcinku, studzienki ściekowe,
  • nowe oznakowanie związane z ruchem pieszych i rowerowym.

 

Wróć do początku strony