Rozbudowa ul. Jesiennej od ul. Rydza-Śmigłego do Al. 11-go Listopada w Częstochowie

logo

Gmina Miasto Częstochowa otrzymała dofinansowanie ze środków budżetu państwa, pochodzących  z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadania pod nazwą: „Rozbudowa ul. Jesiennej od ul. Rydza-Śmigłego do Al. 11-go Listopada w Częstochowie”.

Dofinansowanie wyżej wymienionego zadania wynosi: 4 423 884,90 zł co stanowi 50% kosztów kwalifikowanych.

Całkowita wartość zadania wynosi: 10 864 244,30 zł.

Celem  zadania jest przyspieszenie powstawania nowoczesnej i bezpiecznej infrastruktury drogowej na szczeblu lokalnym, stanowiącej ważny element prawidłowego funkcjonowania i rozwoju gospodarki oraz przyczyniającej się do poprawy poziomu życia obywateli.

W ramach inwestycji wykonane zostaną między innymi:

  •       Nowa jezdnia o długości 1185 mb wraz z chodnikami po obu stronach drogi,
  •       Odwodnienie drogi na całej jej długości,
  •       Ścieżka rowerowa o długości 1185 mb,
  •       Modernizacja oświetlenia na całej długości drogi,
  •       Przebudowa 6 skrzyżowań ( w tym 1 rondo) oraz 3 zatoki autobusowe,
  •       Nowe zagospodarowanie terenu zielenią podnoszące jakość przestrzeni publicznej.
Wróć do początku strony