Strefa Płatnego Parkowania

Strefa obowiązuje w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 09:00 do 17:00 w każdym miejscu objętym jej zasięgiem (mapa strefy parkowania i parkomatów).

W pięciu parkomatach możesz kupić bilet na następny dzień!

Uchwała Rady Miasta Częstochowy numer 328.XXVI.2016 z dnia 23 czerwca 2016 r.

 1. Stawki opłat za parkowanie pojazdów w Strefie Płatnego Parkowania Niestrzeżonego wynoszą od dnia 12-06-2013 rok.
  • 1,00 zł - do pół godziny,
  • 2,00 zł - do jednej godziny,
  • 4,40 zł - do dwóch godzin,
  • 7,20 zł - do trzech godzin,
  • 2,00 zł - za czwartą godzinę i następne.
 2. Abonamenty postojowy uprawniający do parkowania w całym obszarze płatnej strefy parkowania.
   • na okaziciela:
    • 35 zł - tygodniowy, uprawniający do parkowania w ciągu jednego tygodnia,
    • 55 zł - dwutygodniowy, uprawniający do parkowania w ciągu dwóch tygodni
    • 100 zł - miesięczny, uprawniający do parkowania w ciągu miesiąca,
    • 300 zł - miesięczny na zastrzeżone miejsce postojowe, uprawniający do parkowania w ciągu miesiąca na miejscu zastrzeżonym (kopercie).
   • przypisany do pojazdu (z wpisanym numerem rejestracyjnym):
    • 80 zł - miesięczny, uprawniający do parkowania w ciągu miesiąca
   • Sprzedaż abonamentów następuje wyłącznie po dokonaniu zapłaty:
    - w formie gotówkowej: w kasie Miejskiego Zarządu Dróg i Transportu w Częstochowie (pokój nr 4)
    - w formie bezgotówkowej (przelewem na rachunek bankowy):
      Bank Handlowy w Warszawie S.A.
      72 1030 1104 0000 0000 9323 5001
 3. Identyfikator postojowy mieszkańca strefy uprawniający do parkowania w rejonie stałego i czasowego miejsca zamieszkania w ciągu kwartału:
  • 20 zł - za pierwszy pojazd,
  • 40 zł - za każdy kolejny pojazd.

   Warunki nabycia identyfikatora mieszkańca dla osób wynajmujących mieszkania w strefie zawarte są w załączniku nr 3 do uchwały nr 328.XXVI.2016 ust. 3 pkt 3 Rady Miasta Częstochowy
 4. Parkowanie przez osoby niepełnosprawne:
  • bezpłatnie - w całym obszarze strefy na podstawie aktualnej karty parkingowej osoby niepełnosprawnej wydanej przez właściwy Powiatowy Zespól d/s Orzekania o Niepełnosprawności wyłożonej za przednią szybą we wnętrzu pojazdu.
 5. Opłaty dodatkowe za nieopłacone parkowanie:
  W przypadku uiszczenia opłaty dodatkowej w dniu wystawienia wezwania bądź w następnym dniu roboczym po jego wystawieniu stosuje się 50 % zniżkę. Opłata wynosi 25,00 zł.

  Opłatę dodatkową należy uiścić na konto:
  Bank Handlowy w Warszawie S.A. nr rachunku:
  02 1030 1104 0000 0000 9323 5000

  • w terminie 14 dni od daty wystawienia wezwania:
   - w dowolnym banku, przelewem,
   - bez dodatkowych opłat: w dowolnej placówce pocztowej, kasie MZDiT w Częstochowie przy ul. Legionów 52 (czynne: Pon.-Pt. 8:00-14:00, Wt. 8:00-16:00) oraz oddziale Banku Handlowego w  Warszawie S.A. mieszczącego się w Urzędzie Miasta Częstochowy przy ul. Śląskiej 11/13 (czynne Pon.-Pt. 7:30-15:30)

   Dokonując wpłaty w treści przelewu należy wpisać numer wezwania oraz numer rejestracyjny pojazdu,  którego dotyczy wezwanie.

   Powyższy rachunek dotyczy także upomnień za nieopłacone parkowanie.
 6. Opłaty za parkowanie są pobierane w następujący sposób:
 7. Abonamenty parkingowe (remontowe) w obszarze objętym płatną strefą parkowania(Abonamenty są dostępne w siedzibie MZDiT)
  • 20 zł - dla przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą w obszarze remontowanych ulic,
  • 10 zł - dla właścicieli i współwłaścicieli nieruchomości, jeżeli posiadają zameldowanie w obszarze remontowanych ulic,
  • 20 zł - dla właścicieli i współwłaścicieli nieruchomości, jeżeli nie posiadają zameldowania w obszarze remontowanych ulic,
  • 20 zł - dla pracowników zatrudnionych w firmach zlokalizowanych w obszarze remontowanych ulic,
  • 10 zł - mieszkańców zameldowanych w obszarze remontowanych ulic a dotychczas parkujących na terenie posesji (poza pasem drogowym).

   Warunki nabycia i korzystania z abonamentu remontowego określone SA w załączniku nr 3 ust. 4 do uchwały nr 328.XXVI.2016 Rady Miasta Częstochowy

 

W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych (opubl. Dz.U. 2018 poz.317 z dn. 07.02.2018 r.) wprowadzającej m.in. zmiany w ustawie o drogach publicznych informujemy, że pojazdy elektryczne zwolnione są z opłat za postój w strefach płatnego parkowania.

Za pojazd elektryczny, uważany jest „pojazd samochodowy w rozumieniu art. 2 pkt 33 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym, wykorzystujący do napędu wyłącznie energię elektryczną akumulowaną przez podłączenie do zewnętrznego źródła zasilania”.

W celu ułatwienia identyfikacji takich pojazdów w Strefie Płatnego Parkowania w Częstochowie, zachęcamy wszystkie zainteresowane osoby – właścicieli i użytkowników pojazdów elektrycznych do kontaktu z naszym biurem.

 Więcej informacji pod numerem 34 366 43 37 wew.  114 lub wew. 115 lub wew. 116 lub wew. 118

ZAŁĄCZNIKI:

pdfUCHWAŁA Nr 108-IX-2011.pdf

pdfUCHWAŁA Nr 285-XVIII-2012 w sprawie zmiany Uchwały 108-IX-2011.pdf

pdfUCHWAŁA Nr 672-XXXVII-2013 w sprawie zmiany Uchwały 108-IX-2011.pdf

pdfMAPA OBSZARU Z PODZIAŁEM NA REJONY

pdfPODZIAŁ NA REJONY - INFORMACJA DLA MIESZKAŃCÓW

pdfINFORMACJA NA TEMAT SPRZEDAŻY ABONAMENTÓW ORAZ IDENTYFIKATORÓW POSTOJOWYCH MIESZKAŃCA ZA POSTÓJ POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH NA TERENIE STREFY PŁATNEGO PARKOWANIA W CZĘSTOCHOWIE

pdfWYKAZ LOKALIZACJI PARKOMATÓW - ADRESY

pngMAPA BEZPŁATNYCH MIEJSC POSTOJOWYCH DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W PŁATNEJ STREFIE PARKOWANIA

pdfUCHWAŁA NR 159.XV.2015 - WYKREŚLENIE Z SPP ULIC KRAKOWSKA I OGRODOWA

pdfUCHWAŁA NR 328.XXVI.2016 RADY MIASTA CZĘSTOCHOWY z dnia 23 czerwca 2016r.

Informacje o MZDiT

Przyjęcia interesantów

Utrudnienia w ruchu

Praca w MZDiT

Dokumenty do pobrania

Kontakt

Media społecznościowe

       

Copyright MZDiT Częstochowa © 2020