Czasowe przywrócenie wyjazdu z Rakowskiej w kierunku Katowic

Z uwagi na liczne prośby mieszkańców jak i trudności ze zorganizowaniem tras objazdowych dla autobusów podmiejskich, wykonawca został zobowiązany do czasowej reorganizacji pracy i otwarcia dla ruchu wyjazdu z ul. Rakowskiej w stronę Katowic od 18 stycznia (autobusy wracają na tamtejsze trasy).

Rozwiązanie to będzie funkcjonować przez ok. 2-3 tygodnie do czasu przygotowania alternatywnego wyjazdu przez ul. Długą (także na wprost w ul. Bugajską). O wprowadzeniu tej relacji poinformujemy z wyprzedzeniem. Pozostałe elementy wprowadzonej organizacji ruchu pozostają bez zmian. Przepraszamy za utrudnienia.

Wróć do początku strony