Od wtorku zakazy jazdy dla aut dużych w dzielnicy Raków - przypomnienie tras legalnych objazdów

Informujemy, że z uwagi na nagminne niestosowanie się części kierowców samochodów ciężarowych do trasy objazdu wytyczonego na południu miasta z powodu budowy nowej al. Wojska Polskiego w Częstochowie oraz liczne sygnały od mieszkańców zwracających uwagę na uciążliwości z tego wynikające, we wtorek (14.03)

korekcie ulegnie tymczasowa organizacja ruchu i ustawione zostaną znaki zakazu ruchu w dwóch newralgicznych miejscach dla dzielnicy Raków. Znaki B-17 umożliwiające poruszanie się aut tylko do 12 m długości staną przy al. Pokoju w obrębie skrzyżowania z drogami osiedlowymi i łącznikiem ul. Łukasińskiego oraz przy zjeździe z al. Wojska Polskiego (DK-91) jadąc od strony Katowic przed skrzyżowaniem z ulicami Rakowską i Limanowskiego. Tym samym od wtorku nielegalne będzie poruszanie się aut dużych ulicami Limanowskiego, Łukasińskiego czy Okrzei i odchodzącymi od nich ulicami osiedlowymi. Wyjątkami oczywiście pozostają autobusy częstochowskiego MPK. Przypominamy, że legalny objazd budowy nowej al. Wojska Polskiego na południu miasta wiedzie:

  •       dla kierunku od strony centrum - al. Bohaterów Monte Cassino do DW908 i dalej do autostrady A1 albo poprzez ul. Jagiellońską do ul. Orkana i dalej do al. Wojska Polskiego (DK-91)

  •       dla kierunku od strony Katowic - ul. Rakowską przez Orkana do al. Bohaterów Monte Cassino i dalej na północ objazdem przez miasto.

Najlepszym dla ruchu tranzytowego na osi północ południe pozostaje zaś intuicyjny objazd z wykorzystaniem autostradowej obwodnicy Częstochowy, z którego powinni korzystać wszyscy kierowcy, którzy nie mają potrzeby czy punktu docelowego podróży w granicach miasta lub jego obrębie. Tablice informacyjne na temat tego objazdu stoją na dużo przed granicami miasta przy węzłach drogowych Częstochowa Północ i w Podwarpiu.

Przepraszamy za utrudnienia, budujemy dla Was!

Wróć do początku strony