Poprawa płynności ruchu w ciągu ul. Warszawskiej – nakaz jazdy z ul. Spadek w Garibaldiego

MZD Informuję, że w celu usprawnienia ruchu w obrębie ul. Warszawskiej, wprowadzony został nakaz jazdy na wprost z ul. Spadek w ul. Garibaldiego, tym samym niemożliwy jest dotychczasowy skręt w lewo ze Spadek w ul. Warszawską w kierunku pl. Daszyńskiego.

Korekta ma poprawić płynność poruszania się pomiędzy Rondem Trzech Krzyży a pl. Daszyńskiego.

Wróć do początku strony