Przebudowa ronda na skrzyżowaniu ul. Legionów z ul. Żużlową w Częstochowie na rondo turbinowe - utrudnienia

17.05.2021r. wprowadzona zostanie tymczasowa organizacja ruchu w obrębie budowy. Ruch będzie się odbywał tylko ul. Legionów bez możliwości zawracania na rondzie.

Zjazd i wjazd na ul. Żużlową będzie niemożliwy. Oprócz przebudowy ronda będzie wykonany nowy ciąg pieszy, wraz ze ścieżką rowerową z dwóch stron przy w/w rondzie oraz przy skrzyżowaniu z ul. Złotą. 28.10.2021r. planowane jest zakończenie robót i przywrócenie docelowej organizacji ruchu. O ewentualnych zmianach w międzyczasie będziemy informować na bieżąco.

Wróć do początku strony