Ulica Główna, Przejazdowa, Tatrzańska - utrudnienia w ruchu

W związku z rozpoczęciem kolejnego etapu robót budowlanych na zadaniu pn. „Rozbudowa DK-46 – ul. Głównej i ul. Przejazdowej wraz z budową obejścia ul. Św. Barbary do ul. Pułaskiego
w Częstochowie”

polegających na budowie mostu tymczasowego wraz z dojazdami na rzece Gorzelance od dnia 22.11.2021r. zostanie wprowadzona zmiana organizacji ruchu polegająca na wprowadzeniu ruchu wahadłowego w obrębie skrzyżowania ulic Głównej, Przejazdowej, Tatrzańskiej.

Wróć do początku strony