Utrudnienia w ruchu ul. Piastowska; 1 Maja; Wielkoborska

MZD informuje,  że przystępujemy do naprawy n/w ulic:
- od dnia 23.05.2023 ul. Piastowska
- od 24.05.2023 ul. 1 Maja
-od 26.05.2023 ul. Wielkoborska

Jednocześnie informujemy, iż wcześniejsze zaplanowane prace na dzień 17.05 2023  na ul. Piastowskiej oraz Monte Cassino  z przyczyn niezależnych od zamawiającego zostały przesunięte.
Termin rozpoczęcia prac na ul. Monte Cassino zostanie niezwłocznie podany do wiadomości .
W związku z powyższym wystąpią utrudnienia w ruchu.

Wróć do początku strony