Zmiana organizacji ruchu w obrębie pl. Daszyńskiego z powodu zmian tras komunikacji miejskiej

W efekcie decyzji Biura Inżyniera Ruchu UM Częstochowy dotyczących organizacji komunikacji miejskiej, od piątku 10 grudnia wprowadzona zostanie zmiana organizacji ruchu na południowej stronie placu Daszyńskiego, gdzie w miejscu części dotychczasowego parkingu zlokalizowany zostanie nowy przystanek autobusów MPK, do którego autobusy będą dojeżdżać jadąc z Alei NMP prosto na wschód w kierunku ul. Mirowskiej (wjazd tylko dla autobusów).

Z uwagi na powyższe nastąpi zmiana pierwszeństwa przejazdu na wyjeździe z parkingu i nowego przystanku MPK: pojazdy wyjeżdżające będą mieć pierwszeństwo przed jadącymi ulicą Krakowską do ronda. Ulica Krakowska w tym miejscu zostanie zmieniona na drogę podporządkowaną. Prosimy o uważną jazdę i stosowanie się do zmian. W załączniku uproszczona mapka ze schematem nowej organizacji ruchu w obrębie części pl. Daszyńskiego w Częstochowie.

jpgMapka organizacji ruchu przy placu Daszyńskiego54.81 KB

Wróć do początku strony