Przywrócenie stałej organizacji ruchu na ulicy Mirowskiej od poniedziałku 7 grudnia 2020r.

Od poniedziałku 7 grudnia br. w godzinach rannych po długo trwającej przebudowie zostanie przywrócona poprzednia stała organizacja ruchu (ruch dwukierunkowy) na ulicy Mirowskiej na odcinku od placu Daszyńskiego do ulicy Nadrzecznej. Równocześnie zostanie przywrócone poprzednie funkcjonowanie sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu: Mirowska i Nadrzeczna.

W pobliżu szczególnie na płycie Starego Rynku, będą jeszcze kontynuowane prace porządkowe. Ruch jednokierunkowy (w stronę ulicy Garibaldiego) na ulicy Spadek zostanie utrzymany.

Przystanek autobusów komunikacji publicznej, tymczasowo działający za skrzyżowaniu z ul. Nadrzeczną, wróci na dawne miejsce przy kościele św. Zygmunta.

Prosimy użytkowników dróg i pasażerów komunikacji publicznej o uwagę i ostrożność, podczas wykonywania zmian w organizacji ruchu i przepraszamy za chwilowe utrudnienia w ruchu.

Przebudowa torowiska tramwajowego na alejach: Kościuszki i Wolności od poniedziałku 23.11 do odwołania

Od poniedziałku 23 listopada br. rozpoczną się roboty na alejach: Kościuszki i Wolności, w ramach kontynuowanej przebudowy torowiska tramwajowego w Częstochowie, realizowanej przez konsorcjum NDI. Na początku, zakres robót nie będzie obejmował skrzyżowań, a jedynie odcinki alei Kościuszki i alei Wolności między skrzyżowaniami.

Wykonanie zaplanowanych prac będzie wymagało zmian w organizacji ruchu, polegających głównie na wyłączeniu z ruchu pasa jezdni szerokości ok. 3m wzdłuż torowiska tramwajowego. Roboty nie będą (na tym etapie) wymagały zmian w funkcjonowaniu komunikacji publicznej, jednakże spowodują utrudnienia w ruchu na trasie przebudowy oraz w jej pobliżu.

Równocześnie będą kontynuowane prace (realizowane przez Konsorcjum NDI), przy modernizacji torowiska tramwajowego na alei Armii Krajowej i na alei Niepodległości.

Ponadto kończą się budowy Centrów Przesiadkowych przy Dworcach Kolejowych, co jeszcze wiąże się z pewnymi (malejącymi) utrudnieniami w ruchu.

Prosimy użytkowników dróg i pasażerów komunikacji publicznej o wyrozumiałość i przepraszamy za utrudnienia w ruchu.

 

 

 

Odwodnienie Dzielnicy Północ – utrudnienia w ruchu.

W związku z realizacją kolejnego etapu przebudowy skrzyżowania ul. Brata Alberta z ul. Makuszyńskiego zostanie wyłączony ruch autobusów z obrębu w/w skrzyżowania. Taka organizacja ruchu obowiązywać będzie przez ok. 12 dni – od 02.11.2020 r. godz.7:00 do 13.11.2020 r. godz. 17:00.

Utrudnienia na ul. Kościelnej - przebudowa

Z uwagi na rozpoczęcie prac budowlanych związanych z przebudową ul. Kościelnej do odcinku od ul. Jagiellońskiej do ul. Chopina, na wskazanym fragmencie mogą występować utrudnienia w poruszaniu się w ciągu ulicy. Niedogodności będą występować okresowo do czasu zakończenia robót. Finał inwestycji planowany jest na grudzień tego roku. Z uciążliwości przepraszamy.

Przebudowa ul. Łukasińskiego – zamknięcie dla ruchu

Od wtorku 27.10 zamknięta dla ruchu będzie ul. Łukasińskiego na częstochowskim Rakowie. W ramach programu Lepsza Komunikacja w Częstochowie przejdzie gruntowną przebudowę nawierzchni jezdni i chodnika od łącznicy z al. Pokoju do ul. Okrzei. Prace związane z przebudową sprawią, że w ciągu ul. Łukasińskiego na czas robót możliwy będzie tylko dojazd do posesji za zgodą kierownika budowy. Pozostały ruch i kursy komunikacji miejskiej zostaną skierowane na objazdy. Cała inwestycja potrwa do końca br. Za utrudnienia przepraszamy.

Utrudnienia na łączeniu ul. Legionów z ul. Brzyszowską

Z uwagi na zaplanowane prace związane z instalacją przepustu w obrębie połączenia ul. Legionów z ul. Brzyszowską od poniedziałku kierowcy napotkają tam na utrudnienia. Ruch może być we wskazanym miejscu chwilowo wstrzymywany i odbywać się wahadłowo. Prosimy o ostrożność.

Budowa odcinka kanału deszczowego w ul. Mącznej od skrzyżowania z ul. Zawodziańską do posesji nr 70 w Częstochowie

W związku z koniecznością przebudowy kabla średniego napięcia informujemy o zamknięciu ul. Mącznej w dniu 15.10.2020 od godziny 8:00 do 15:00 od budynku nr 60 w górę ulicy (zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu).

Przebudowa torowiska tramwajowego na skrzyż.: Armii Krajowej + Dekabrystów w sobotę 2020-10-10 godz. 15.00

W sobotę 10 października konsorcjum NDI rozpocznie kolejny etap przebudowy torowiska tramwajowego. Tym razem na wlocie ulicy Dekabrystów do skrzyżowania z al. Armii Krajowej. Ten wlot, będzie zamknięty dla ruchu przez ok. 3. tygodnie (kolejne 3 tygodnie, podobne prace będą prowadzone przy torowisku tramwajowym po południowej stronie skrzyżowania). Autobusy linii: 15, 22 i 24 zostaną  skierowane  na trasy objazdowe (ulicą Kiedrzyńską).

Trasę Objazdu, przedstawia w uproszczeniu  dołączona do Informacji  Mapka.

Jednocześnie informujemy, że zmianę organizacji ruchu w obrębie w/w miejsca poprzedzi udrożnienie innego skrzyżowania. W piątek, 9 października ok. godz. 13.00 zostanie oddane do ruchu skrzyżowanie al. Armii Krajowej z ul. Worcella, z przywróceniem działania sygnalizacji świetlnej, a od godz. 13.30 będzie przywracana stała organizacja ruchu w ciągu al. Wyzwolenia. Przez kilka dni będą jeszcze trwały prace porządkowe oraz uzupełnianie oznakowania poziomego. Zmiany w trasach autobusów komunikacji publicznej, opisuje dokładnie odrębna informacja, umieszczona  na stronie internetowej MZDiT w zakładce Publiczny Transport Drogowy (Aktualności). Prosimy użytkowników dróg i pasażerów komunikacji publicznej o wyrozumiałość i przepraszamy za utrudnienia. Prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności w rejonie dokonywanych zmian i realizacji prac.

 

pdfMapka organizacji ruchu

 

Wróć do początku strony