12. Bieg Częstochowski.

12. Bieg Częstochowski na dystansie 10km sobota 2022-06-11 w godz. 15.00 ÷ 20.00

Rozbiórka i budowa budynku – zmiany u zbiegu ulic: Spadek, Senatorska, Kozia

Z uwagi na częściowe zajęcie pasa drogowego spowodowane pracami budowlanymi do odwołania występować będą utrudnienia w ruchu kołowym w ciągu ul. Spadek na odcinku od Warszawskiej do Nadrzecznej polegające m.in. na zawężeniach drogi i zakazów wjazdu. Zmiana organizacji ruchu dotyczyć będzie przede wszystkim skrzyżowań ulic: Spadek i Senatorskiej, oraz Spadek i Koziej. Szczegóły zmian w organizacji ruchu na planszy poniżej.

Remont częściowy nawierzchni jezdni ul. Legionów

Od dnia 7.06.2022r. przystępujemy do wykonywania remontu cząstkowego nawierzchni jezdni na ul. Legionów.

W związku z powyższym wystąpią utrudnienia w ruchu.

Utrudnienia w ruchu na ul Okulickiego

Od dnia 30.05.2022r ponownie rozpoczną się prace związane z remontem nawierzchni jezdni ul. Okulickiego, polegające na frezowaniu uszkodzonych fragmentów jezdni.

Zamknięcie przejazdów w przy budowie DK-46 - zmiana terminów realizacji

W związku z błędnie podana przez Wykonawcę informacją o terminie zamknięcia dla ruchu kołowego przejazdów kolejowych w ul. Zaciszańskiej oraz ul. Mała Warszawka informujemy iż zamknięcie w/w przejazdów potrwa do 13.06.2022 r.

Za utrudnienia przepraszamy.

Zamknięcie przejazdów w poniedziałek 30.05 przy budowie DK-46

Informujemy, że w poniedziałek 30.05 w obrębie placu budowy DK-46 nastąpi ważna zmiana dla osób pokonujących sąsiadującą z realizacją inwestycji linię kolejową.

Utrudnienia w ruchu w ul. Ludowej – aktualizacja informacji

Miejski Zarząd Dróg w Częstochowie informuje, że z przyczyn niezależnych od zamawiającego następuje przesunięcie terminu rozpoczęcia  realizacji zadania „Budowa chodnika przy ulicy Ludowej”.

O planowanym terminie rozpoczęcia robót powiadomimy wkrótce.

Utrudnienia w ruchu w ul. Ludowej

Miejski Zarząd Dróg w Częstochowie informuje, że w związku z rozpoczęciem realizacji zadania „Budowa chodnika przy ulicy Ludowej” od dnia 26.05.2022r wystąpią utrudnienia w ruchu.

Za utrudnienia przepraszamy.

Wróć do początku strony