Utrudnienia w ruchu w rejonie ulic: Krakowskiej i Ks. Wróblewskiego.

W związku z rozpoczęciem kolejnego etapu robót budowlanych na zadaniu pn. „Budowa połączenia komunikacyjnego ul. 1 Maja – Krakowska w Częstochowie” od dnia 15.02.2024r. (czwartek) zostanie wprowadzona tymczasowa organizacja ruchu polegająca na zawężeniu wlotu ul. Krakowskiej do ul. Ks. Wróblewskiego oraz zwężeniu dwujezdniowego odcinka ul. Krakowskiej do jednego pasa ruchu.

Za utrudnienia przepraszamy

Pozimowe naprawy nawierzchni dróg.

Szanowni Państwo, w ślad za licznymi interwencjami, które podejmujemy w związku z naprawami pozimowych ubytków w nawierzchniach jezdni na części z naszych ulic informujemy, że na bieżąco realizowane są zabezpieczenia usterek, które zagrażają w bezpieczeństwie ruchu drogowego. Odbywa się to tzw. metodą "zimno", co jest działaniem doraźnym. Właściwe naprawy i wypełniania wszystkich pozostałych ubytków z użyciem sprzętu i gorącego asfaltu rozpoczną się w momencie uruchomienia wytwórni masy bitumicznej. Podobnie jak inne miasta czekamy na moment realizacji zgłoszonego zapotrzebowania, który ma nadejść w perspektywie kilku kolejnych tygodni by móc przeprowadzić docelowe remonty cząstkowe. Wówczas także, będą realizowane naprawy dróg gruntowych z ich wyrównywaniem, uzupełnieniem materiału i wzmocnieniem. Jakiekolwiek działanie na tego typu nawierzchni przy obecnej aurze nie przyniosłoby zamierzonego efektu. Na pewno jednak każde z koniecznych do podjęcia działań w wyżej wymienionych przypadkach zostanie podjęte niezwłocznie.

Utrudnienia w ruchu na ul. Legionów

Miejski Zarząd Dróg w Częstochowie informuje, że w dniu 27.11.2023 zostanie przeprowadzony remont cząstkowy na ul. Legionów.
W związku z powyższy wystąpią utrudnienia w ruchu.

Utrudnienia w ruchu na ulicy Główna oraz Tatrzańskiej

W związku z rozpoczęciem kolejnego etapu robót budowlanych na zadaniu pn. „Rozbudowa DK-46 – ul. Głównej i ul. Przejazdowej wraz
z budową obejścia ul. Św. Barbary do ul. Pułaskiegow Częstochowie” polegających na ułożeniu warstwy ścieralnej SMA podajemy harmonogram zamknięć:
• 17.11.-21.11.2023r. – utrudnienia na rondzie Tatrzańska - zamknięcie wjazdu i wyjazdu do ul. Tatrzańskiej.
• 19.11.2023r. – wyłączenie z ruchu w godz. 7.00-17.00 odcinkaul. Warowna– ul. Cegielniana strona lewa od posesji – ruch wahadłowy.

11 listopada 2023r. „Częstochowskie Urodziny Niepodległej”

W dniu 11 listopada 2023 r. (sobota) w naszym mieście na placu Władysława Biegańskiego odbędzie się uroczystość miejska pn. „Częstochowskie Urodziny Niepodległej”. Na czas trwania uroczystości planowane są zmiany w organizacji ruchu.

Wzmocnienie konstrukcji nawierzchni ul. Nagietkowej

Miejski Zarząd Dróg informuje, że od dnia 6.11.2023 przystępujemy do realizacji zadania pn.:  „Podniesienie parametrów technicznych poprzez wzmocnienie konstrukcji nawierzchni ul. Nagietkowej”.

W związku z powyższym wystąpią utrudnienia w ruchu.

Przebudowa ulicy Sosnowej w Częstochowie

Miejski Zarząd Dróg informuje, że w związku z przystąpieniem do  realizacja zadania pn. „Przebudowa ulicy Sosnowej w Częstochowie” od dnia 2.11.2023 wystąpią utrudnienia w ruchu. Pierwsze roboty będą wykonywane w rejonie bloku nr 17/19, 21/23, 25/27. Prosimy o nieparkowanie samochodów.

Za utrudnienia przepraszamy.  

utrudnienia w ruchu spowodowane przejazdami z komponentami elektrowni wiatrowych

Witam.

Miejski Zarząd Dróg informuje, iż od dnia 24.10.2023 r.  w porze nocnej pomiędzy godzinami 24.00  do 2.00 mogą wystąpić utrudnienia w ruchu spowodowane przejazdami z komponentami elektrowni wiatrowych o dużych gabarytach na trasie;

Wróć do początku strony