Aktualizacja tymczasowej organizacji ruchu - Uwaga!! Konieczność pilnego zamknięcia drugiej strony skrzyżowania ul. Jasnogórskiej i inne utrudnienia - mapka

AKTUALIZACJA

W najbliższych dniach tj. (16-19.03) konsorcjum NDI rozpocznie kolejny etap realizacji prac budowlanych w obrębie skrzyżowania ul. Jasnogórskiej z al. AK i al. Kościuszki. Roboty nie zmienią zasadniczo charakteru obowiązującej tam, tymczasowej organizacji ruchu. Mogą jednak spowodować wydłużenie czasu przejazdu na osi północ - południe w ciągu alej: A.K, Kościuszki i Wolności w obu kierunkach.  Na wspomnianym wyżej skrzyżowaniu będą wykonywane ważne prace uzupełniające – budowa odcinka kanału deszczowego po północnej stronie skrzyżowania. Kanał będzie budowany dwuetapowo, w wykopie otwartym, co spowoduje konieczność objeżdżania tego miejsca, kolejno po zachodniej i po wschodniej stronie jezdni. Nadal nieprzejezdne są obie (zachodnia i wschodnia) strony skrzyżowania z ul. Jasnogórską (tymczasowy wjazd/wyjazd) przez ul. Lelewela). W obrębie trwających w Śródmieściu prac zachowajmy ostrożność i patrzmy na znaki !

Dołączona do informacji mapka przedstawia w uproszczeniu odcinki robót  i utrudnienia w ruchu na alejach Kościuszki i Wolności. Należy liczyć się także z dłuższymi czasami oczekiwania na przejazd, na całej długości alei Kościuszki, alei Wolności, na odcinku al. NMP od strony pl. Biegańskiego, także na ulicy Dekabrystów przed skrzyżowaniem z al. Armii Krajowej od strony zachodniej (jeszcze do poniedziałku włącznie) oraz na moście nad rzeką Stradomką na al.Niepodległości.  

Za tramwaje kursują autobusy. Prosimy użytkowników dróg i pasażerów komunikacji publicznej  o wyrozumiałość  i  przepraszamy  za utrudnienia  w ruchu. Prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności  w rejonie zmian w organizacji ruchu, na całej długości alej: Kościuszki, Wolności i Niepodległości.

 

Informujemy, że dziś (4.03) przed południem w trybie pilnym zamknięta została druga strona skrzyżowania ulicy Jasnogórskiej (od strony siedziby Sanepidu i Zespołu Szkół Muzycznych) z alejami: Kościuszki i Armii Krajowej. Niemożliwy jest wjazd i wyjazd z ul. Jasnogórskiej. Zamknięcie objeżdżamy al. Jana Pawła II w obu kierunkach. Taki tryb spowodowany jest nagłą koniecznością poprawy drożności ruchu na osi al. Wolności – al. Kościuszki – al. Armii Krajowej. Pojazdy wyjeżdżające z ul. Jasnogórskiej bowiem skutecznie spowalniały ruch i utrudniały płynną jazdę w obu kierunkach. Konieczność ta podyktowana była przede wszystkim potrzebą wyeliminowania blokowania autobusów komunikacji miejskiej (i generowanych z tej przyczyny opóźnień), które na wspomnianej osi poruszają się objazdami wynikającymi z prowadzonych prac budowlanych w Śródmieściu.

Przepraszamy za brak informacji uprzedzającej o tych niedogodnościach. Sytuacja jednak miała charakter dynamiczny i nagły, a w celu poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego konieczne było działanie ad hoc.

Serdecznie przepraszamy za utrudnienia!

pdfMAPA ORGANIZACJI RUCHU

 

Przebudowa torowiska tramwajowego na skrzyżowaniu: al.Kościuszki i al.NMP oraz al.Wolności - wschodnia strona skrzyżowania - wtorek 2 marca

We wtorek 2 marca konsorcjum NDI rozpocznie kolejny etap przebudowy torowiska tramwajowego tym razem na skrzyżowaniu alei: Kościuszki, NMP i Wolności. Wschodni wylot i wylot ze skrzyżowania (od strony pl. Daszyńskiego), będzie zamknięty dla ruchu do kwietnia. Mieszkańcy zabudowy tej części al.NMP, będą mogli czasowo korzystać  z możliwości zawracania tuż przed skrzyżowaniem.  Piesi będą mogli przekraczać jezdnie na skrzyżowaniu tylko po stronie północnej i zachodniej. Zamknięty odcinek al. NMP będzie można objechać al. Jana Pawła II. Dołączona do informacji mapka przedstawia w uproszczeniu odcinki robót i utrudnienia w ruchu na alejach: Kościuszki i Wolności.  

Nadal nieprzejezdna jest wschodnia strona skrzyżowania z ul. Jasnogórską (tymczasowy wjazd/wyjazd przez ul.Lelewela) oraz wschodnia strona skrzyżowania z ul.Orzechowskiego (tymczasowy wjazd/wyjazd przy pl. Rady Europy). Należy liczyć się z dłuższymi czasami oczekiwania na przejazd, na całej długości al. Kościuszki, al. Wolności, na odcinku al. NMP od strony pl. Biegańskiego, także na ul. Dekabrystów przed skrzyżowaniem z al. Armii Krajowej od strony zachodniej oraz na moście nad rzeką Stradomką w al. Niepodległości.  Za tramwaje nadal będą kursować autobusy. W związku z powyższym zmianie ulegną także trasy linii MPK w centrum miasta. 

Szczegóły:

Remont torowiska tramwajowego w II Alei Najświętszej Maryi Panny od 2 marca 2021 r.

Prosimy użytkowników dróg i pasażerów komunikacji publicznej o wyrozumiałość i zachowanie szczególnej ostrożności  w rejonie zmian w organizacji ruchu. Przepraszamy za utrudnienia.

pdfMAPA ORGANIZACJI RUCHU

Utrudnienia w ruchu ul. Południowa

W dniu 01.03.2021r. rozpoczną się roboty drogowe związane z „Przebudowa ulicy Południowej w Częstochowie.” Termin zakończenia koniec maja 2021r.

Utrudnienia w ruchu na ul. Mącznej

Miejski Zarząd Dróg i Transportu informuje że od dnia 24.02.2021 r zostaną wznowione prace związane z przebudową ul. Mącznej na odcinku od skrzyżowania z ul. Zawodziańską do posesji  nr 70.

Utrudnienia w ruchu na ul. Złotej

Miejski Zarząd Dróg i Transportu informuje że od dnia 23.02.2021 r rozpoczną się prace związane  z przebudową ul. Złotej na odcinku od skrzyżowania z ul. Legionów do skrzyżowania z ul. Mirowską.

Przebudowa torowiska tramwajowego na skrzyżowaniu: al.Wolności, ul.Orzechowskiego, ul.Sobieskiego - wschodnia strona skrzyżowania od 16-02-2021 od godz. 9.00

We wtorek 16 lutego konsorcjum NDI rozpocznie kolejny etap przebudowy torowiska tramwajowego, tym razem, na skrzyżowaniu al.Wolności, ul.Orzechowskiego, ul.Sobieskiego. Wschodni wylot i wylot ze skrzyżowania (od strony dworca PKS ), będzie zamknięty dla ruchu przez ok. 3. tygodnie. Mieszkańcy, pracownicy i podróżni, będą mogli czasowo korzystać z wjazdu i wyjazdu przez skrzyżowanie przy placu Rady Europy. Miejsce dostępnego wyjazdu (przy pl. Rady Europy), przedstawia w uproszczeniu dołączona do informacji mapka. Należy liczyć się z dłuższymi czasami oczekiwania na przejazd na całej długości alei Wolności. Za tramwaje nadal będą kursować autobusy. Prosimy użytkowników dróg i pasażerów komunikacji publicznej o wyrozumiałość i przepraszamy za utrudnienia w ruchu. Prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności w rejonie dokonywanych zmian w organizacji ruchu oraz przy placu Rady Europy. Przypominamy, że przebudowa skrzyżowania: Kościuszki i Jasnogórska będzie kontynuowana jeszcze przez ok. 2 tygodnie z wieloetapowymi zmianami w organizacji ruchu.

pdfMapa organizacji ruchu

Utrudnienia w ruchu w Al. Niepodległości

Miejski Zarząd Dróg i Transportu w Częstochowie informuje, że od 15.02.2021 roku wystąpią utrudnienia w ruchu w Al. Niepodległości na odcinku od Ronda Mickiewicza do ul. Bór. Utrudnienia są spowodowane rozpoczęciem prac remontowych mostu pod torowiskiem tramwajowym nad rzeką Stradomką. Za utrudnienia serdecznie przepraszamy.

 

Trwa walka z zimowym załamaniem pogody na drogach Częstochowy

 Informujemy, że od początku wystąpienia intensywnych opadów śniegu na terenie miasta tj. od sobotniego świtu, na 650 km ulic Częstochowy pracuje 21 zestawów sprzętu do zimowego oczyszczania pasa drogowego. Apelujemy o zachowanie szczególnej ostrożności na drogach i chodnikach, ponieważ pomimo wykonywanej pracy w obliczu ekstremalnych warunków atmosferycznych, sytuacja jest trudna. Zimowa aura daje szczególnie się we znaki od godzin wieczornych w niedzielę. W obliczu nasilenia się opadów śniegu i spadku temperatury poniżej -10 C większość floty sprzętu firmy wykonującej usługę odśnieżania dla naszego miasta została skierowana na główne ciągi komunikacyjne i połączenia międzydzielnicowe. Na drogach o najwyższym natężeniu ruchu zestawy sprzętu jeżdżą parami. Miejmy jednak na uwadze, że w sytuacji utrzymywania się intensywnych opadów, w połączeniu z wiatrem i niskimi temperaturami, sytuacja nie ulegnie natychmiastowej i trwałej poprawie. Drogi nie stają się natychmiastowo czarne i suche tym bardziej, że przy takiej aurze nieskuteczne jest działanie mieszanki solankowej. Priorytetem dla służb drogowych jest odśnieżenie pasa drogowego w najwyższym, możliwym stopniu, co pozwoli na utrzymanie przejezdności. Z prognoz pogody wynika, że do poniedziałkowego południa utrzymają się nad Częstochową intensywne opady śniegu. Do ich ustania największa praca będzie wykonywana na głównych ulicach, popołudniu flota sprzętu zostanie zadysponowana na ulice boczne i lokalne. Prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności. Jednocześnie informujemy, że pomimo obiektywnych trudności utrzymywana jest obsługa pasażerska środkami komunikacji miejskiej częstochowskiego MPK.

Wróć do początku strony