Rozbudowa ul. Jesiennej, zmiana organizacji ruchu na przebudowywanym odcinku

W poniedziałek 20.06.2022r. zostanie wprowadzona tymczasowa organizacja ruchu na odcinku od ul. Wandy Rutkiewicz do ul. Stanisława Marusarza. Odcinek ten będzie zamknięty za wyjątkiem dojazdu mieszkańców do posesji. Z utrudnienia przepraszamy.

Remont cząstkowy nawierzchni jezdni na Zesłańców Sybiru

Od dnia 15.06.2022r. przystępujemy do wykonywania remontu cząstkowego nawierzchni jezdni na Zesłańców Sybiru.

W związku z powyższym wystąpią utrudnienia w ruchu.

Utrudnienia na ul. Sabinowskiej oraz Jagiellońskiej.

Od dnia 14.06.2022r. przystępujemy do wykonywania remontu cząstkowego nawierzchni jezdni na ul. Sabinowskiej oraz Jagiellońskiej.

Zmiana tymczasowej organizacji ruchu na skrzyżowaniu ul. Mirowskiej, Złotej i Srebrnej

W związku z realizacją zadania pn. „Budowa ulicy Złotej w Częstochowie”, Miejski Zarząd Dróg w Częstochowie informuje o utrudnieniach wynikających z planowanej zmiany tymczasowej organizacji ruchu  na skrzyżowaniu ul. Mirowskiej, Srebrnej i Złotej.

Wykonawca przebudowy ul. Traugutta zamknął przejazd Łódzką – zamknięcie potrwa miesiąc

Pomimo braku przekazania do MZD uprzedniej informacji o przygotowywanej zmianie organizacji ruchu, wykonawca budowy odwodnienia ul. Traugutta i jej przebudowy zamknął we wtorek popołudniu przejazd ul. Łódzką na wysokości prowadzonych prac.

Zamknięcie przejazdu kolejowego w ul. Przestrzennej z otwarciem przy ulicach: Zaciszańska i Mała Warszawka

W związku z postępującą realizacją budowy DK-46 w granicach miasta (ulice Główna, Przejazdowa oraz tzw. obejście ul. św. Barbary)

12. Bieg Częstochowski.

12. Bieg Częstochowski na dystansie 10km sobota 2022-06-11 w godz. 15.00 ÷ 20.00

Rozbiórka i budowa budynku – zmiany u zbiegu ulic: Spadek, Senatorska, Kozia

Z uwagi na częściowe zajęcie pasa drogowego spowodowane pracami budowlanymi do odwołania występować będą utrudnienia w ruchu kołowym w ciągu ul. Spadek na odcinku od Warszawskiej do Nadrzecznej polegające m.in. na zawężeniach drogi i zakazów wjazdu. Zmiana organizacji ruchu dotyczyć będzie przede wszystkim skrzyżowań ulic: Spadek i Senatorskiej, oraz Spadek i Koziej. Szczegóły zmian w organizacji ruchu na planszy poniżej.

Wróć do początku strony