Remont częściowy nawierzchni jezdni ul. Legionów

Od dnia 7.06.2022r. przystępujemy do wykonywania remontu cząstkowego nawierzchni jezdni na ul. Legionów.

W związku z powyższym wystąpią utrudnienia w ruchu.

Utrudnienia w ruchu na ul Okulickiego

Od dnia 30.05.2022r ponownie rozpoczną się prace związane z remontem nawierzchni jezdni ul. Okulickiego, polegające na frezowaniu uszkodzonych fragmentów jezdni.

Zamknięcie przejazdów w przy budowie DK-46 - zmiana terminów realizacji

W związku z błędnie podana przez Wykonawcę informacją o terminie zamknięcia dla ruchu kołowego przejazdów kolejowych w ul. Zaciszańskiej oraz ul. Mała Warszawka informujemy iż zamknięcie w/w przejazdów potrwa do 13.06.2022 r.

Za utrudnienia przepraszamy.

Zamknięcie przejazdów w poniedziałek 30.05 przy budowie DK-46

Informujemy, że w poniedziałek 30.05 w obrębie placu budowy DK-46 nastąpi ważna zmiana dla osób pokonujących sąsiadującą z realizacją inwestycji linię kolejową.

Utrudnienia w ruchu w ul. Ludowej – aktualizacja informacji

Miejski Zarząd Dróg w Częstochowie informuje, że z przyczyn niezależnych od zamawiającego następuje przesunięcie terminu rozpoczęcia  realizacji zadania „Budowa chodnika przy ulicy Ludowej”.

O planowanym terminie rozpoczęcia robót powiadomimy wkrótce.

Utrudnienia w ruchu w ul. Ludowej

Miejski Zarząd Dróg w Częstochowie informuje, że w związku z rozpoczęciem realizacji zadania „Budowa chodnika przy ulicy Ludowej” od dnia 26.05.2022r wystąpią utrudnienia w ruchu.

Za utrudnienia przepraszamy.

Zmiana tymczasowej organizacji ruchu na budowie nowej DK-46

Informujemy iż, w związku z rozbudową DK-46 – ulicy Głównej i ulicy Przejazdowej w dniu 23.05.2022 ulega zmianie tymczasowa organizacja ruchu na odcinku:

Cząstkowy remont nawierzchni jezdni zjazdu z ul. Bohaterów Monte Cassino w ul. 1. Maja

Od dnia 12.05.2022 r. przystępujemy do wykonywania remontu cząstkowego nawierzchni jezdni zjazdu z ul. Bohaterów Monte Cassino

w ul. 1. Maja.

W związku z powyższym wystąpią utrudnienia w ruchu.

Wróć do początku strony