Utrudnienia w ruchu na ul. Piastowskiej

W nawiązaniu do utrudnień w ruchu podczas remontu ulicy Piastowskiej informujemy, że:

Utrudnienia w ruchu ul. Dekabrystów

MZD informuje,  że od dnia 26.05.2023r. przystępujemy do naprawy nawierzchni na ul. Dekabrystów.
W związku z powyższym wystąpią utrudnienia w ruchu.

Utrudnienia w ruchu na ul.Oficerskiej

Miejski Zarząd Dróg informuje, iż od dnia 26.05.2023 rozpoczynaną się  prace przy realizacji zadania pn.: „Przebudowa ul. Oficerskiej na odcinku od ul. Jana Skrzetuskiego do ul. Łączności w Częstochowie”.
W związku z powyższym wystąpią utrudnienia w ruchu.

Utrudnienia w ruchu na ul. Monte Cassino.

Miejski Zarząd Dróg w Częstochowie informuje, że od 24 .05.2023r  zostanie przeprowadzony remont frezarka nawierzchni jezdni na ulicy Monte Cassino.
W związku z powyższym wystąpią utrudnienia w ruch.

Utrudnienia w ruchu ul. Marysia

MZD informuje, że od dnia 23.05.2023 zostaną rozpoczęte prace brukarski w ul. Marysia.
W związku z powyższym wystąpią utrudnienia w ruchu.

Utrudnienia w ruchu ul. Piastowska; 1 Maja; Wielkoborska

MZD informuje,  że przystępujemy do naprawy n/w ulic:
- od dnia 23.05.2023 ul. Piastowska
- od 24.05.2023 ul. 1 Maja
-od 26.05.2023 ul. Wielkoborska

Utrudnienia w ruchu na ulicy Fieldorfa-Nila

Miejski Zarząd Dróg w Częstochowie informuje, że od 22 .05.2023r  zostanie przeprowadzony remont cząstkowy na ulicy Fieldorfa-Nila.

W związku z powyższym wystąpią utrudnienia w ruchu.

Budowa al. Wojska Polskiego (DK-91) zamknięcie kładki Bór-Rejtana – przejście alternatywne

W ślad za postępującymi pracami przy budowie nowej al. Wojska Polskiego od 22.05 (poniedziałek) pracom budowlanym poddana zostanie kładka pomiędzy Bór/Bardowskiego a Rejtana nad torami kolejowymi. Obiekt na czas robót pozostanie zamknięty, a piesi będą mieli alternatywną trasę przeprawy z wykorzystaniem sąsiedniego wiaduktu oraz schodów istniejących i tymczasowych zainstalowanych na potrzeby alternatywnego przejścia. Trasa obejścia będzie oznakowana. Powyższa zmiana potrwa do odwołania. Przepraszamy za utrudniania, budujemy dla Was!

schemat dojścia pieszych1

Wróć do początku strony