Utrudnienia w ruchu

W dniu 16.03.2021r. rozpoczną się roboty drogowe na zadaniu : „Przebudowa odcinków dróg Polskiego Czerwonego Krzyża – Obrońców Poczty Gdańskiej – Obrońców Westerplatte – Łącznik dzielnicowy Tysiąclecie – BO”. Wjazd na ulicę będzie możliwy za zgoda kierownika budowy.

Aktualizacja tymczasowej organizacji ruchu - Uwaga!! Konieczność pilnego zamknięcia drugiej strony skrzyżowania ul. Jasnogórskiej i inne utrudnienia - mapka

AKTUALIZACJA

W najbliższych dniach tj. (16-19.03) konsorcjum NDI rozpocznie kolejny etap realizacji prac budowlanych w obrębie skrzyżowania ul. Jasnogórskiej z al. AK i al. Kościuszki. Roboty nie zmienią zasadniczo charakteru obowiązującej tam, tymczasowej organizacji ruchu. Mogą jednak spowodować wydłużenie czasu przejazdu na osi północ - południe w ciągu alej: A.K, Kościuszki i Wolności w obu kierunkach.  Na wspomnianym wyżej skrzyżowaniu będą wykonywane ważne prace uzupełniające – budowa odcinka kanału deszczowego po północnej stronie skrzyżowania. Kanał będzie budowany dwuetapowo, w wykopie otwartym, co spowoduje konieczność objeżdżania tego miejsca, kolejno po zachodniej i po wschodniej stronie jezdni. Nadal nieprzejezdne są obie (zachodnia i wschodnia) strony skrzyżowania z ul. Jasnogórską (tymczasowy wjazd/wyjazd) przez ul. Lelewela). W obrębie trwających w Śródmieściu prac zachowajmy ostrożność i patrzmy na znaki !

Dołączona do informacji mapka przedstawia w uproszczeniu odcinki robót  i utrudnienia w ruchu na alejach Kościuszki i Wolności. Należy liczyć się także z dłuższymi czasami oczekiwania na przejazd, na całej długości alei Kościuszki, alei Wolności, na odcinku al. NMP od strony pl. Biegańskiego, także na ulicy Dekabrystów przed skrzyżowaniem z al. Armii Krajowej od strony zachodniej (jeszcze do poniedziałku włącznie) oraz na moście nad rzeką Stradomką na al.Niepodległości.  

Za tramwaje kursują autobusy. Prosimy użytkowników dróg i pasażerów komunikacji publicznej  o wyrozumiałość  i  przepraszamy  za utrudnienia  w ruchu. Prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności  w rejonie zmian w organizacji ruchu, na całej długości alej: Kościuszki, Wolności i Niepodległości.

 

Informujemy, że dziś (4.03) przed południem w trybie pilnym zamknięta została druga strona skrzyżowania ulicy Jasnogórskiej (od strony siedziby Sanepidu i Zespołu Szkół Muzycznych) z alejami: Kościuszki i Armii Krajowej. Niemożliwy jest wjazd i wyjazd z ul. Jasnogórskiej. Zamknięcie objeżdżamy al. Jana Pawła II w obu kierunkach. Taki tryb spowodowany jest nagłą koniecznością poprawy drożności ruchu na osi al. Wolności – al. Kościuszki – al. Armii Krajowej. Pojazdy wyjeżdżające z ul. Jasnogórskiej bowiem skutecznie spowalniały ruch i utrudniały płynną jazdę w obu kierunkach. Konieczność ta podyktowana była przede wszystkim potrzebą wyeliminowania blokowania autobusów komunikacji miejskiej (i generowanych z tej przyczyny opóźnień), które na wspomnianej osi poruszają się objazdami wynikającymi z prowadzonych prac budowlanych w Śródmieściu.

Przepraszamy za brak informacji uprzedzającej o tych niedogodnościach. Sytuacja jednak miała charakter dynamiczny i nagły, a w celu poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego konieczne było działanie ad hoc.

Serdecznie przepraszamy za utrudnienia!

pdfMAPA ORGANIZACJI RUCHU

 

Przebudowa torowiska tramwajowego na skrzyżowaniu: al.Kościuszki i al.NMP oraz al.Wolności - wschodnia strona skrzyżowania - wtorek 2 marca

We wtorek 2 marca konsorcjum NDI rozpocznie kolejny etap przebudowy torowiska tramwajowego tym razem na skrzyżowaniu alei: Kościuszki, NMP i Wolności. Wschodni wylot i wylot ze skrzyżowania (od strony pl. Daszyńskiego), będzie zamknięty dla ruchu do kwietnia. Mieszkańcy zabudowy tej części al.NMP, będą mogli czasowo korzystać  z możliwości zawracania tuż przed skrzyżowaniem.  Piesi będą mogli przekraczać jezdnie na skrzyżowaniu tylko po stronie północnej i zachodniej. Zamknięty odcinek al. NMP będzie można objechać al. Jana Pawła II. Dołączona do informacji mapka przedstawia w uproszczeniu odcinki robót i utrudnienia w ruchu na alejach: Kościuszki i Wolności.  

Nadal nieprzejezdna jest wschodnia strona skrzyżowania z ul. Jasnogórską (tymczasowy wjazd/wyjazd przez ul.Lelewela) oraz wschodnia strona skrzyżowania z ul.Orzechowskiego (tymczasowy wjazd/wyjazd przy pl. Rady Europy). Należy liczyć się z dłuższymi czasami oczekiwania na przejazd, na całej długości al. Kościuszki, al. Wolności, na odcinku al. NMP od strony pl. Biegańskiego, także na ul. Dekabrystów przed skrzyżowaniem z al. Armii Krajowej od strony zachodniej oraz na moście nad rzeką Stradomką w al. Niepodległości.  Za tramwaje nadal będą kursować autobusy. W związku z powyższym zmianie ulegną także trasy linii MPK w centrum miasta. 

Szczegóły:

Remont torowiska tramwajowego w II Alei Najświętszej Maryi Panny od 2 marca 2021 r.

Prosimy użytkowników dróg i pasażerów komunikacji publicznej o wyrozumiałość i zachowanie szczególnej ostrożności  w rejonie zmian w organizacji ruchu. Przepraszamy za utrudnienia.

pdfMAPA ORGANIZACJI RUCHU

Utrudnienia w ruchu ul. Południowa

W dniu 01.03.2021r. rozpoczną się roboty drogowe związane z „Przebudowa ulicy Południowej w Częstochowie.” Termin zakończenia koniec maja 2021r.

Utrudnienia w ruchu na ul. Mącznej

Miejski Zarząd Dróg i Transportu informuje że od dnia 24.02.2021 r zostaną wznowione prace związane z przebudową ul. Mącznej na odcinku od skrzyżowania z ul. Zawodziańską do posesji  nr 70.

Utrudnienia w ruchu na ul. Złotej

Miejski Zarząd Dróg i Transportu informuje że od dnia 23.02.2021 r rozpoczną się prace związane  z przebudową ul. Złotej na odcinku od skrzyżowania z ul. Legionów do skrzyżowania z ul. Mirowską.

Przebudowa torowiska tramwajowego na skrzyżowaniu: al.Wolności, ul.Orzechowskiego, ul.Sobieskiego - wschodnia strona skrzyżowania od 16-02-2021 od godz. 9.00

We wtorek 16 lutego konsorcjum NDI rozpocznie kolejny etap przebudowy torowiska tramwajowego, tym razem, na skrzyżowaniu al.Wolności, ul.Orzechowskiego, ul.Sobieskiego. Wschodni wylot i wylot ze skrzyżowania (od strony dworca PKS ), będzie zamknięty dla ruchu przez ok. 3. tygodnie. Mieszkańcy, pracownicy i podróżni, będą mogli czasowo korzystać z wjazdu i wyjazdu przez skrzyżowanie przy placu Rady Europy. Miejsce dostępnego wyjazdu (przy pl. Rady Europy), przedstawia w uproszczeniu dołączona do informacji mapka. Należy liczyć się z dłuższymi czasami oczekiwania na przejazd na całej długości alei Wolności. Za tramwaje nadal będą kursować autobusy. Prosimy użytkowników dróg i pasażerów komunikacji publicznej o wyrozumiałość i przepraszamy za utrudnienia w ruchu. Prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności w rejonie dokonywanych zmian w organizacji ruchu oraz przy placu Rady Europy. Przypominamy, że przebudowa skrzyżowania: Kościuszki i Jasnogórska będzie kontynuowana jeszcze przez ok. 2 tygodnie z wieloetapowymi zmianami w organizacji ruchu.

pdfMapa organizacji ruchu

Utrudnienia w ruchu w Al. Niepodległości

Miejski Zarząd Dróg i Transportu w Częstochowie informuje, że od 15.02.2021 roku wystąpią utrudnienia w ruchu w Al. Niepodległości na odcinku od Ronda Mickiewicza do ul. Bór. Utrudnienia są spowodowane rozpoczęciem prac remontowych mostu pod torowiskiem tramwajowym nad rzeką Stradomką. Za utrudnienia serdecznie przepraszamy.

 

Wróć do początku strony