Wykaz kont Miejskiego Zarządu Dróg w Częstochowie

Uprzejmie informujemy, iż z dniem 1 lipca 2017 r. zmieniły się numery rachunków bankowych Miejskiego Zarządu Dróg  w Częstochowie.

Nowe numery rachunków:

 Bank Handlowy w Warszawie S.A.
02 1030 1104 0000 0000 9323 5000 - dla opłat dodatkowych z tytułu płatnego parkowania

Bank Handlowy w Warszawie S.A.
72 1030 1104 0000 0000 9323 5001 - dla opłat z tytułu zajęcia pasa drogowego oraz innych należności