Zakres działalności

Przedmiotem działania Miejskiego Zarządu Dróg w Częstochowie jest:

  • zarządzanie drogami publicznymi w tym opracowanie planów rozwoju, planów finansowania, budowa oraz utrzymanie sieci drogowej oraz mostów.  Koordynacja robót w pasie drogowym, utrzymanie rowów, kanałów i cieków wodnych, zarządzanie obszarem płatnego parkowania oraz oznakowanie dróg.