Inwestycje zakończone
MODERNIZACJA CZĘŚCI SIECI OŚWIETLENIOWEJ W CZĘSTOCHOWIE Informacje ogólne: Beneficjent projektu: Gmina Miasto Częstochowa Źródło finansowania: Gmina Miasto Częstochowa złożyła wniosek o dofinansowanie projektu pn. „Modernizacja części sieci oświetleniowej w Częstochowie” w ramach konkursu do Poddziałania 4.5.2 Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie – RIT Subregionu Północnego, Oś Priorytetowa IV Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. W dniu 21 lipca 2016…
BUDOWA PRZEDŁUŻENIA ALEI BOHATERÓW MONTE CASSINO DO UL. DŹBOWSKIEJ ORAZ ROZBUDOWA DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 908 (UL. DŹBOWSKA, POWSTAŃCÓW WARSZAWY, GOŚCINNA) Informacje ogólne: Beneficjent projektu: Gmina Miasto Częstochowa. Źródło finansowania: Gmina Miasto Częstochowa złożyła wniosek o dofinansowanie projektu pn. „Budowa przedłużenia Alei Bohaterów Monte Cassino do ul. Dźbowskiej oraz rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 908 (ul. Dźbowska, Powstańców Warszawy, Gościnna)” w ramach konkursu do działania 6.1 Drogi wojewódzkie, Oś Priorytetowa VI Transport…
  REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO – REALNA ODPOWIEDŹ NA REALNE POTRZEBY „ Budowa przedłużenia Alei Bohaterów Monte Cassino do ul. Śląskiej” GMINA MIASTO CZĘSTOCHOWA PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO W RAMACH RPO WSL 2007 - 2013   Informacje ogólne: Umowa na wykonanie robót budowlanych w ramach przedmiotowego zadania została zawarta w dniu 15.10.2014 r. pomiędzy Miejskim Zarządem Dróg i Transportu w Częstochowie a Wykonawcą…
REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO – REALNA ODPOWIEDŹ NA REALNE POTRZEBY. PRZEBUDOWA CIĄGÓW PIESZYCH W ALEI WOLNOŚCI I UL. JANA III SOBIESKIEGO W CZĘSTOCHOWIE W CELU DOSTOSOWANIA DO RUCHU ROWEROWEGO  GMINA MIASTO CZĘSTOCHOWA PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO W RAMACH RPO WSL 2007 - 2013   Źródła finansowania: Gmina Miasto Częstochowa złożyła wniosek na dofinansowanie projektu pn. „Przebudowa ciągów pieszych w Alei Wolności i ul.…
Strona 1 z 5

Informacje o MZDiT

Copyright MZDiT Częstochowa © 2019