Podsumowanie budowy DK-46 i DK-91 w Częstochowie

FE POIS poziom pl 1 rgb

Realizacja dwóch największych we współczesnej historii Częstochowy inwestycji drogowych czyli budowa na nowo al. Wojska Polskiego w Częstochowie od al. Jana Pawła II do ul. Rakowskiej oraz przebudowa ulic: Głównej i Przejazdowej wraz z budową nowej drogi tzw. obejścia ul. św. Barbary tj. odcinek DK-46 na zachodzie naszego miasta były największymi wyzwaniami dla częstochowskiego MZD w mijającym 2023 roku. Miasto mogło zrealizować te przedsięwzięcia dzięki uzyskaniu wsparcia ze środków UE z programów polityki spójności 2014-2020.

Zadanie „Rozbudowy DK-46 – ul. Głównej i ul. Przejazdowej wraz z budową obejścia ul. Św. Barbary do ul. Pułaskiego w Częstochowie” to strategiczna inwestycja realizowana w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Oprócz budowy infrastruktury drogowej i podziemnych sieci, na odcinku objętym pracami powstały drogi rowerowe, chodniki, oświetlenie, ronda i skrzyżowania poprzeczne, które zyskają bezpieczną geometrię. Dzięki nowej drodze biegnącej tzw. obejściem ul. Św. Barbary komunikacyjnie odciążona zostanie zachodnia część centrum miasta, którą ominie ruch tranzytowy. Odcinek przebudowy w istniejącym śladzie wynosi ok. 5,7 km, nowa droga biegnie przez ok. 1,8 km. To daje łączną długość inwestycji ok. 7,5 km.

Plac budowy wielokrotnie w trakcie realizacji odwiedzał także Prezydent Częstochowy, Krzysztof Matyjaszczyk. Dla potwierdzenia warto poznać szczegóły jednej z takich wizytacji, która miała miejsce w połowie tego roku http://mzd.czest.pl/aktualnosci-mzdit/budowa-nowej-dk-46-na-zachodzie-czestochowy-przebiega-zgodnie-z-planem

Uspokojenie ruchu wraz z likwidacją możliwości kolizyjnych manewrów były jednymi z priorytetów projektantów tej przebudowy. Ciekawym, stosowanym wcześniej w Polsce i Europie rozwiązaniem jest wytyczenie w starym śladzie drogi pasa manewrowego pomiędzy głównymi ciągami ruchu. Powierzchnia z kostki ma umożliwić kierowcom skręty do posesji bez blokowania ruchu głównego oraz awaryjne mijanie. Inwestycja wraz z dofinansowaniem ze środków Unii Europejskiej (85% wartości) kosztuje ponad 98 mln zł (bez kosztów robót dodatkowych). Jej pełnoprawne oddanie do użytku z udrożnieniem pełnego ruchu na całym odcinku ma nastąpić 2 stycznia, a moment ten poprzedzi konferencja prasowa władz miasta, przedstawicieli wykonawcy i MZD z udziałem zaproszonych gości podsumowująca realizację całości.

Natomiast koszt prac z umowy po wznowieniu prac przy drugiej budowie o nazwie „Przebudowa Alei Wojska Polskiego - DK 1 w Częstochowie” wynosi 359 mln zł, zgodnie z wcześniejszymi wyliczeniami dofinansowanie zewnętrzne wynosi ok. 225 mln zł (w tym ok. 151 mln zł pierwotnego dofinansowania). Inwestycja obejmuje gruntowną przebudowę drogi na odcinku na odcinku ok. 5,5 km od al. Jana Pawła II do ul. Rakowskiej ze zjazdami bocznymi i dwupoziomowymi skrzyżowaniami u zbiegu z ulicami: Legionów, Krakowską i Rejtana oraz al. Pokoju. Oprócz części drogowej w ramach inwestycji powstaną nowe chodniki, drogi rowerowe czy zatoki autobusowe. Piesze przeprawy umożliwią nowoczesne, komfortowe i bezpieczne kładki dla pieszych dostosowane także do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Stanęły w pięciu lokalizacjach na wysokości ulic: Mireckiego, Okrzei, Powstańców Śląskich, Stromej i Równoległej. Zadanie obejmuje również budowę trzech przejść podziemnych, remont trzech mostów, ale i budowę pięciu nowych obiektów mostowych, w tym trzech dwupoziomowych skrzyżowań wspomnianych wcześniej. Do tego przebudowane zostaną wszelkie sieci pod i nad ziemią. Inwestycja została ponadto oświetlona dzięki instalacji ok. 600 sztuk oświetlenia na lampach i masztach trzech rozmiarów. Komfort życia mieszkańcom poprawią ekrany dźwiękochłonne ustawione wzdłuż przebudowanego odcinka DK-91 w różnych konfiguracjach. W trakcie realizacji mieszkańcy poznali także ostateczną organizację ruchu, według której będą poruszać się pod oddaniu do użytku całej inwestycji z wszystkimi funkcjonalnościami. Szczegóły w linku http://mzd.czest.pl/aktualnosci-mzdit/jak-bedziemy-poruszac-sie-w-obrebie-nowej-al-wojska-polskiego-w-czestochowie-sprawdzcie

W grudniu tego roku udostępnione dla ruchu zostały pierwsze odcinki nowej al. Wojska Polskiego na fragmencie od al. Jana Pawła II do skrzyżowania z ul. Legionów. DK-91 na dalszych odcinkach niż dotychczasowo oddane zostanie otwarta dla ruchu nieco później niż DK-46. Równolegle do wypełnianych procedur administracyjnych  finalizowane są końcowe roboty budowlane. Wykonawca do pełnego udrożnienia al. Wojska Polskiego na osi północ-południe wraz z głównymi skrzyżowaniami potrzebuje jeszcze kilku, najbliższych tygodni nowego roku.

Odpowiednie zaawansowanie prac wraz z wypełnieniem określonych procedur i wykonanie wszystkich, koniecznych płatności na obu kontraktach umożliwia prawidłowe rozliczenie dofinansowań ze środków UE i ich wykorzystanie w ramach przeprowadzonych realizacji zadań z pożytkiem dla miasta do końca 2023 roku. Warunki konieczne do osiągniecia tych celów zostały spełnione, tym samym każde euro w ramach wspomnianego wsparcia zewnętrznego zostało wykorzystane.

Wróć do początku strony